Canon Silesiae #1: Zbigniew Kadłubek “Listy z Rzymu” – fragment

Miesiąc temu pisaliśmy o serii Canon Silesiae, obiecując publikować fragmenty wszystkich wydanych w niej książek. Zaczynamy od pierwszej: “Listy z Rzymu” Zbigniewa Kadłubka. Książka pierwotnie wydana przez Wydawnictwo św. Jacka została uznana przez twórców serii za tak ważną, że chcieli od niej rozpocząć cykl “Canon Silesiae”. “Listy z Rzymu” powstały przed ukonstytuowaniem się standardu ślabikorzowego i zostały w takiej formie wydane.

„Wszystkie drogi wiodą do Rzymu – słowa do serc – a wszystkie serca do miłosiernego Boga. Uwielbienie Rzymu, Śląska, literatury, niebiańskich nóg Meduzy czy morza w Anzio – zawsze ma w sobie coś z mistycznej tęsknoty do nieskończonego piękna. Staje się modlitwą.”
– ze wstępu prof. A. Nawareckiego

Wokół śląskiego narosło wiele mitów, twierdzących m.in., że jest to język wyłącznie mówiony, w którym nie sposób rozmawiać o sprawach ważnych, lub za pomocą którego trudno poruszać tematy abstrakcyjne. Zbigniew Kadłubek swoim napisanym po śląsku traktatem o filozofii, religii i miłości obala wszystkie te stereotypy.

Tytuł: Listy z Rzymu
Autor: Zbigniew Kadłubek
Liczba stron: 104

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Spis treści:
6 O serii (Piotr Długosz, Rafał Szyma)
10 Wstęp: Rzymianin Ślązakiem (Aleksander Nawarecki)
18 Wstęp do drugiego wydania (Marek Mikołajec)
LISTY Z RZYMU
24 Un paese innocente abo Watykan
32 Ślonsk sie traci (Wprowadzynie do silezjologji apokaliptycznyj)
40 Forum Romanum
48 Dafne (List do pani prof. Rosanny Mezzapesa)
56 Parioli, czyli o czasie
64 Collaborantes, czyli myśli laterańske
72 Oriana, abo o tym, że wszyscy bojymy sie prowdy
78 W objynciach Neptuna
POSŁOWIE
86 Ślōnsk sie traci: Silesia is Perishing (Tomasz Kamusella)

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

Fragment – rozdział “Ślonsk sie traci

Książka obecnie dostępna już tylko w formie e-booka.

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza