Bytom: wystawa „Skarby śląskiej szafy”

Jakla, purpurka, merynka – zapomniane części garderoby, które dla naszych śląskich prababek były miarą ich statusu materialnego i wyznacznikami tożsamości ponownie ożyją! Wszystko za sprawą wystawy, którą szykuje Muzeum Górnośląskie w Bytomiu. Bytomska placówka przygotowuje unikatową w skali kraju wystawę etnograficzną „Skarby śląskiej szafy”. Jesienią w salach wystawienniczych zostaną zaprezentowane ludowe stroje wszystkich regionów Śląska. Warto dodać, że Muzeum Górnośląskie jest w posiadaniu największej w kraju i wyjątkowej kolekcji strojów śląskich, wśród których znaleźć można eksponaty datowane na koniec XVIII wieku.

Strój śląski, przez wielu kojarzony z pożółkłymi fotografiami z albumów naszych przodków, dziś przeżywa swój renesans. Młodzi projektanci mody tworzą kolekcje inspirowane zdobieniami strojów ludowych naszego regionu, motywy etno wykorzystywane są jako nowoczesny design na ubraniach, torbach, naczyniach czy przedmiotach gospodarstwa domowego. Celem wystawy jest podsycanie zainteresowania tradycjami regionu, wzmacnianie poczucia własnej tożsamości poprzez pokazanie – na przykładzie stroju z jednej strony różnic w subregionach Śląska, a z drugiej strony elementów wspólnych. Wystawa ma służyć wzmacnianiu więzi międzypokoleniowych. Ma być pomostem pomiędzy młodymi ludźmi dla których strój ludowy jest egzotyką, znaną z opowieści starszych osób a ludźmi dojrzałymi, którzy pamiętają czasy, gdy na ulicach Śląska „chodziło sie po chopsku” czyli ubranym w strój ludowy – mówi Anna Grabińska-Szczęśniak, kuratorka wystawy. Ekspozycja jest także odpowiedzią na liczne społeczne inicjatywy mieszkańców Śląska, którzy coraz częściej wyciągają z szaf ubrania przodków, odświeżają je, szyją brakujące elementy stroju i ubierają się np. na święcenie potraw w Wielką Sobotę, procesję Bożego Ciała, czy celebrowane na Śląsku uroczystości odpustowe. Tak jest między innymi w dzielnicy Bytomia-Rozbarku, Lipinach czy Radzionkowie.

Dej pozōr tyż:  Geudka – dwugłoska „eu” w dialekcie głogóweckim

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Na temat ludowych strojów na Śląsku napisano wiele publikacji, zarówno monograficznych jak i dotyczących wybranego regionu. Natomiast wystawy etnograficzne w ostatnich dziesięcioleciach, prezentowały wyłącznie stroje wybranego regionu. Muzeum Górnośląskie w Bytomiu chce zaprezentować ludowe stroje wszystkich regionów Śląska, w przeważającej części opierając się o własne zbiory, w tym unikatowe eksponaty przedwojenne.

Ponieważ stroje ludowe to nie tylko ich wygląd, ale również forma, konstrukcja, materiały, ozdoby, a także historia, nazewnictwo i funkcja wystawa jest planowana w taki sposób, by ukazać wszystkie te aspekty. Główną rolę grają eksponaty, prezentowane na manekinach i w zaaranżowanej przestrzeni. Znaczenie obrzędowe, społeczne czy wierzeniowo-magiczne zostanie dopowiedziane odpowiednią scenerią, podobieństwa czy różnice w stosunku do sąsiadów zostaną przedstawione na planszach oraz fotografiach archiwalnych– mówi Anna Grabińska-Szczęśniak.

Dopełnieniem szykowanej na jesień wystawy „Skarby śląskiej szafy” będzie międzynarodowa konferencja naukowa „Kultura tradycyjna jako doświadczenie i wyzwanie badawcze” organizowana w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu wraz z Polskim Towarzystwem Ludoznawczym.

Czas trwania wystawy 23.09. 2022 – 30.09.2023

Miejsce: Muzeum Górnośląskie w Bytomiu

Kurator: Anna Grabińska-Szczęśniak

Mecenat: Województwo Śląskie

Patronat honorowy: Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski

Partner wystawy: Koksownia Bytom Sp. z o.o

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Bytom: wystawa „Skarby śląskiej szafy”

 • 11 paździyrnika 2022 ô 21:48
  Permalink

  Piękna wystawa, coś co znam z domu babci, aż się łza w oku zakręciła.
  No i mnóstwo wysiłku włożonego w jej przygotowanie

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza