Bytōm: chop krŏd auspufy ze autōw

Policyjōny z kōmisariatu w Bytōmiu na Stroszku chyciyli złodzieja. 42-latek wpŏd w czasie porywaniŏ auspufu we wercie 2,5 tys. zł z dostŏwczego renaulta. W pakynhaltrze jego auta śledczy znŏdli tumik autowy, co go porwoł pŏrã godzin wczaśnij. Bytōmiōn trefiōł do policyjnego heresztu. Prokuratōr ôbjōn go policyjnym dozorym. Grozi mu terŏz do 5 lŏt heresztu.

W sobotã na wieczōr ôficyr dyżurny kōmisariatu w Bytōmiu na Stroszku dostoł wiadōmość ôd miyszkańcōw ulice Strzelcōw Bytōmskich, iże ftoś kryńci sie na parkingu ôsiedlowym. Na plac pojechali mōndurowi. Policyjōny dozdrzeli chopa przi aucie dostŏwczym. Po krōtkij ôbserwacyji pokŏzało sie, iże wyciōngŏ jakiś przedmiot z krzŏkōw. Wtynczŏs do akcyje wkroczyli wachtyrze prawa. Pokŏzało sie, iże 42 lata stary chop ôdkryńciōł z dostŏwczego renaulta auspuf. Bytōmiōn ôstoł chycōny i trefiōł do policyjnego heresztu. W jego aucie policyjōny znŏdli tumik autowy, co go – jak sie pokŏzało – porwoł pŏrã godzin wczaśnij. Chop usłyszoł już ôbskarżynia. Prokuratōr ôbjōn go policyjnym dozorym. Grozi mu terŏz do 5 lŏt heresztu.

Zdrzōdło: KMP Bytōm

Dej pozōr tyż:  Piekary Śląskie: Literacki panel dyskusyjny "Śląsk kobiecym okiem”

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza