Burgundijŏ

Burgundijŏ

Zielōno sam miyndzy gansipampkōma burgunckymi
a ausblickym na Metz-le-Comte
kaj blank starŏ kapela na kerhŏfie
ftore ganz gynau w gowie majōm
jako to piyrwy sam bōło
kaj to schlossy w kożdyj wsi jeszcze panŏczkōw mieli
ftorzi ich sam, tych ludzi regierowali.
Tam tyże stŏ zōmek,
ale po ônym ani kamiōna nie ôstało, yno mury ôbrōnne.

Zielōno sam blank, a co chwila mały pasek
przecinŏ mi landschaft i pozwŏlŏ docynić te słōńce,
ta muzika ftorŏ Hadrien grŏ bez ŏkno le châââteau ze zadku mie,
a Esther leży z leksza po lewyj i nie chce być szterowanŏ,
a jŏ kajś miyndzy ônymi choby geist
ftory ze swoim notizheftym a piōrym chce szkriftnōnć i prziczimać
tyn landschaftsbild, tyn genius loci, fest
ftory my wykreôwali se sami
we Burgundyje we lato tygo roku,
co ôdliczŏ dwa lata ôdkōnd se znōmy.

Sam yno kōniki polne, ćwiyrkaniy a szōm strōmōw
je choby gōwnym tōnym w podkładzie klawiyru
ftorego dźwiynk wylatuje z ôkna jak pyndzel
i maluje mi tyn ausblick chobych to znŏ ôd dŏwna,
choby mōj heimat, ale tōż wiam, że stōnd ech nie je
a yno kajniykaj nieftore elemynty mie do ôpy i ômy przikludzajōm,
do ich bauernhŏfu kaj jako bajtle my
lŏtali i se bawiyli i znali i poznŏwali,
co dzisiej już choby zapōmniane.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Burgundijŏ, tyjś je choby platz blank dalyko w Ôjropie
kaj chobych nŏlepij mōg do kindheitu nazŏt przilyjź
i swoja identitejt ôzeznać
co szwankowała po verenderungach ônskich lŏt,
cojś nie tkniyntŏ technikom, yno takŏ rustikalnŏ,
co pomŏgoł mi lepij niż heimat
nazŏt rufnōnć mōj heimat modszych lŏt do erinnerungu,
yno że barzij dojrzały jako czōwiek, nie jako synek, a poleku jako chop
widza że na drodze do tego co mŏ zy mie świat mieć,
a kim jŏ tak richtich mōm być.

Dej pozōr tyż:  Die polnische Minderheit in Litauen – ein Kommentar mit Bezug auf die DMi in OS

Droga niy je jeszcze fertich, ale durch dalij lyjź kaj indzij,
niykedy nazŏt, ale dziynki inkszojsi umiyć wejrzeć na znane inkszym blickym
i wejź abo zaprōpōnować cojś, kaj to se zdŏ za polepszynie.

Choby’ch na majōntku bōł w Szimiszowach,
abo na pałacu z Rojziyntowie,
abo na zōmku i parku w Szimiszowach, Kamiōnie, abo Stubendorfie
abo na spomnianym bauernhŏfie u ômy a ôpy
i inkszych w naszyj ôkolicy
niym zmiyniōło se wszysko na blank modern
a ludzie ô starym zapomniyjli abo zapomnieć chciejli.

Choby’ch w Dolnyj leżŏ,
abo do Czernożynia mie zawioło,
abo bez Poramba bych po leku gnŏ,
abo bez Klucze bych dolinowy ukłŏd
a hügle w Zimnyj Wōdce a Ujyźdźcu podziwiŏ,
choby’ch landschafty przi Rojziyntowie, Kalinowie
i ich ôdlygłe horizōnty z ausblickym na Anaberg miŏ przed sobōm
a wiela to jeszcze kans inkszych wsiōw a miastōw heimatu sam spotkŏ.
Tukej we Burgundyje.

Ausblick na Metz-le-Comte – fot. Chau7, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza