Anna Málchárková: Grunt – recenzja powieści

Helena Bryś

Anny Málchárková: Grunt – recenzja powieści

Książka autorstwa Anny Málcharkowej p.t. „Grunt” jest idealną lekturą do refleksji nad życiem w XX wieku. Jest powieścią historyczno-dokumentalną, po którą sięgnąć może każdy.

Młody czytelnik odbędzie podróż do przeszłości i nauczy się, jak kiedyś wyglądało życie na wsi, na gospodarstwie oraz pozna nietuzinkowych bohaterów i wyciągnie wnioski.

Starszym z kolei utwór pozwoli przywołać wspomnienia oraz zastanowić się nad tym, co w życiu ma wartość.

W powieści między innymi poruszany jest wątek problemów, z jakimi zmagała się tamtejsza społeczność. Są to czas wojny, ciężka praca, brak pieniędzy, emigracja biednych za pracą, a także wątek miłosny, kiedy to rodzice wybierali współmałżonka, bo liczył się posag.

Było też rzucanie klątwy na nieprzyjaciół i jej konsekwencje. No, cóż – okrutne.

Zauważymy hart ducha i ogromne przywiązanie chłopów do swojej ziemi i swoich zwierząt oraz czasy powstawania spółdzielni rolniczych.

Pomiędzy życiem na gospodarce wtedy, a dziś jest ogromna przepaść.

Helena Bryś – Górnoślązaczka wychowana na gospodarstwie. Mieszkająca na wsi żona, matka, babcia.

 

Dej pozōr tyż:  Konkurs ku pamięci Josepha von Eichendorffa #2

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza