Banik chce nazŏd na Ślōnsk

Wczorajszy mecz pomiędzy ostatnim w tabeli BANIKIEM OSTRAWA a liderem VICTORIĄ PILZNO był okazją do przypomnienia przez kibiców BANIKA skąd pochodzą. Banik Ostrawa historycznie związany ze śląską częścią miasta od 3 lat musi rozgrywać swoje mecze na Stadionie Miejskim w Ostrawie-Witkowicach, czyli po morawskiej stronie miasta, gdyż rodzimy stadion BAZALY przestał spełniać pierwszoligowe standardy. Bazaly zostały otwarte w 1959 roku i Banik korzystał z nich 56 lat, odnosząc tu swoje największe sukcesy, jak m.in.  ćwierćfinał Pucharu UEFA i ćwierćfinał Pucharu Europy. W latach 70-tych Banik ustanowił też tutaj rekordową serię 74 spotkań bez porażki (było to prawie 5 lat bez przegranego u siebie meczu).

Przywiązanie do Bazalów po ich odsprzedaży miastu zademonstrował także wierny kibic Banika, Jaromir Nohavica.

Kibicie Banika, popularnie zwanie Chachaři, często przypominają, że ich klub przynależy do śląskiej części miasta, o czym świadczy m.in. śpiewane i pokazywane hasło “Baníček patří do Slezska“, czyli Banik przynależy do Śląska.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Na wczorajszym meczu natomiast kibice utworzyli ogromny napis SLEZSKO, czyli Śląsk, z dopisem “powrót może oznaczać drogę naprzód“.

Mecz zakończył się remisem 0-0.

Foto: https://www.facebook.com/Slezane

Dej pozōr tyż:  Katowice: Benefis Alojzego Lyski

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza