Babylon Berlin…abo Niymce poradzōm. Recynzjo TV ôd Marcina Melōna

Recynzjo TV: serial, za kery żodnymu niy bydzie gańba

Niymce poradzōm

– Jerōna, ujek, wy to sie mocie fajnie w tych Niymcach! Hań u wos to wszysko poradzōm szafnōnć! Jo pamiyntōm jeszcze te pakety, kereście nom posyłali za bajtla. Nale ôbejrzycie, u nos tyż je terozki inakszyj. Weznymy wos zajtry do galeryje handlowyj, zoboczycie wiela sklepōw mōmy. A we wieczōr pokożemy wom, jaki nowy basyn nōm gmina fōndła. Co godocie? Nic sie niy starejcie, dōmy wom batki. Co? Jezderkusie, ujek, co wy godocie? Katać wy niy poradzicie pływać?! To co z wos za Niymiec kej wy pływać niy poradzicie?!?

Niy cygania Wos: gynau tako godka żech posłyszoł niydowno w cugu kajś miyndzy Ôpolym, a Katowicami. Mocka Ślōnzokōw wycyckało z mlykiym matki ta maszketno wiara, co Niymiec wszysko poradzi. Nikaj niy robiōm takich autōw jak w Rajchu („abo Merc, abo szmelc”, pra?). I żodyn tak niy szpilo we fusbal choby Niymce („godōm ci, chopie, jakby tyn Klose sie niy wykludził, to by psinco szafnoł!”). U nos tyn gyfil je wiynkszy jak kaj indzij, bo my zowdy z jednyj strony kukali ku Niymcōm, a z drugij – ku Polokōm. A jak wejrzycie na tyn niymiecki ordnung i polski lyjamt, to po jakiymuś tyn ordnung wydowo sie wōm jeszcze bardzij porzōndny, a tyn lyjamt jeszcze ôszkliwszy.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Eli wyście sōm z tych, kere zowdy mieli gyfil, co „we Niymcach wszysko poradzōm”, to na zicher niy roz żeście sztaunowali: Co je louz, że Hamerykony i Angliki robiōm tako dobro telewizyjo, a Niymcōm cosik niy idzie. To już Szwedy i Norwegi poradzōm nakryncić dobry kryminał, a w tym Efie majōm tak ciynżko! Szterowało wos to, pra? No to mogecie sie dychnōnć. „Babylon Berlin” to je seryjo telewizyjno, za kero Niymcōm na zicher niy ma gańba!

Dej pozōr tyż:  Śląskie kino przemówiło – Silesia Movie

Sztyrdziści miljonōw euro, kere Tom Tykwer i kamraty dostali na ta produkcjo, to je richtiś dobrze zainwestowany piyniōndz. To niy ma ańfachowy hamerykański serial, kaj rozchodzi sie ino ô to, coby go wciś keryś telewizji. To niy ma tyż zakōmpleksiōno polsko propaganda, kero wajo: „Zoboczcie, my, Poloki, zowdy my byli epne bohatyry, bydziecie nos uwożać, ja? Miyjcie nos w zocy, piyknie proszymy! Nasze starziki rade dowali sie zabijać, my tyż sie dōmy, ino cobyście na nos dali pozōr!” To je kyns richtiś dobryj telewizji, kero chyto wos za kragel i kludzi ôd razu rajn we sama mita Republiki Weimarskij, kero, choby „Titanic”, tańcuje, wichlyrzy, choby ôstatni desperok chyto sie tego lichego pokoju, kery jij sie trefił, a za pierōn niy poradzi zoboczyć tego ôszkliwego stworoka, kery cichtuje na nia za winklym. Klar, te pierōństwo to je nazizm, kery pomału napoczyno rozcapiyrzać swoje pazury. Kej ftoś ôglōndo „Babylon Berlin” we Polsce anno domini dwa tysiōnce ôziymnoście (z „marszami patryjotōw”), to na zicher fechtnie go niy jedna scyna.

Wszysko tukej funguje, choby w nojlepszym Mercu abo Bundesmanszaftach Beckenbauera i Loewa. Szauszpilery, fabuła, zdjyncia. Nic tukej niy ma bez cufal. Dwa sezony „Babylonu” styknōm, coby zatōmkać sie w tyj gyszichcie, kero ôstanie wōm w gowie na dugo.

Marcin Melon – nowiniorz, felietōnista, rechtōr, Ślōnzok. Dwa razy wygroł konkurs na “Jednoaktōwka po ślōnsku”. Autor kultowej seryje ô “Kōmisorzu Hanusiku“.

Dej pozōr tyż:  „Jednoaktówka po śląsku” po raz 11.

 

 

Foto tytułowe: “Babylon Berlin” – trailer filmu z www.youtube.com

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza