Arrows Ôstrawa majstrym Rep. Czeskej

Gōrny Ślōnsk baseballym stoi? Dwa tydnie tymu polskŏ liga wygroł KS Silesia Rybnik, a wczorej piyrszy rŏz w historyji majstrym ôstali baseballŏrze ze Arrows Ôstrawa. Manszaft tyn mŏ swōj szportplac we ślōnskej tajli Ôstrawy, a gynau we Porubie.

We finale Arrows Ôstrawa mierzōł sie ze manszaftym Draky Brno, kere ôd 1995 do 2017 roku bōłu 21 razy majstrym ligi czeskej!

Ôstatni szpil Arrows Ôstrawa wygrało we Brnie 5-3, a cołkŏ finałowŏ seryjo 3-1. Kapitan Arrows Ôstrawa, Aleš Navrátil, pedzioł, co ôba manszafty bōły jednako dobre, ale baseballŏrze ze Ôstrawy mieli wiynkszy gōd wygranej i to zadecydowało ô majstrze.

Manszaft ze ślōnskej Ôstrawy bōł założōny we 1973 roku. Nojpiyrw grali pod mianym Plamen Poruba, a ôd 1997 roku grajōm już jako Arrows Ôstrawa.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Fotki ze profilu: https://www.facebook.com/arrowsostrava/ – autor Ladislav Svenčik ©.

 

Dej pozōr tyż:  Bytom: Wystawa Górnośląskie kroszonki 2023  

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza