Ankieta: wybory do sejmiku woj. opolskiego

W niedzielę, 21 października 2018, wybierzemy wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz rady gminne, miejskie, powiatowe oraz sejmiki wojewódzkie. Wachtyrz.eu przygotował ankietę dotyczącą wyborów do sejmiku województwa opolskiego.

Umieściliśmy w niej komitety wyborcze w takiej kolejności oraz pod takimi nazwami, jakie mieszkańcy woj. opolskiego znajdą w dniu głosowania w lokalach wyborczych.

Każda osoba może oddać tylko jeden głos na dobę! Ankieta trwa do 15 października 2018 roku, godz. 23.59.

Zapraszamy do udziału i oddania głosów zgodnie z własnymi preferencjami.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

[yop_poll id=2]

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza