Aleksander Lubina: Ze Wiyrchniygo Ślonska (2)

Ze Wiyrchniygo Ślonska (2)

kōle hasiōka wele klōpsztangi
sōmsiōd łōbrozek gryfny maluje
kiej sōmsiadka we lajbiku bigluje
zmachanǒ ciynżkie forhangi

gawcy malyrz ku twōrdym nuplikōm –
ku tulpōm, margaretkōm, jadwiżkōm,
farbiczkōm, siyrotkōm, gansim pampkōw
ku mince, ku kokocim galotōm,

woniajōm przōniem echt a halaniym
smakujōm czyrstwōm żemłōm i mlykiym
miōdym, nelkom, kompōtym ze banie

ciōngnie pyndzlym po szlangach a kwiōtkach,
po nuplikach kiej po krzipkach smykiym
Rembrand na placu kōle hasiōka

 

Obraz Sabiny Pasoń

Aleksander Lubina – germanista, andragog – zdobył wykształcenie w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Jest publicystą, pisarzem, tłumaczem, autorem programów nauczania, poradników i śpiewnika – był nauczycielem akademickim, licealnym, gimnazjalnym i w szkołach podstawowych oraz doradcą i konsultantem nauczy

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Alfama

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza