Aleksander Lubina: Sonet ze Wiyrchniygo Ślonska (3)

Sonet ze Wiyrchniygo Ślonska (3)

wyciepać hasie po cimie starka mo stracha,
kiej gruby zafrupiōne a werki zawarte,
kobiyty rzykajōm – chōpy echt łōżarte,
najduchy miast bala grać abo smyczyć dracha

kurwy i gańdzia mobilniōkiym szpickujōm,
po szkōle chōpcy ze zidlunga auta krojōm,
halba łōbalōm i cudzymu fest wjebiōm
dyć nie dadzōm sie przeca gorōlskim ciulōm.

co sie do pedzieć po naszymu przez sromoty:
niykierzy w zōcy majōm sranie w banie

radzi przezywajōm i berajōm gupōty
tela som wert co kożdo inkszǒ hołōta

żiwōbycie szwarniste a gryfne szkryflanie
za nic majōm jako tyż Ślonsk a ciyńżko robota

 

Aleksander Lubina – germanista, andragog – zdobył wykształcenie w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Jest publicystą, pisarzem, tłumaczem, autorem programów nauczania, poradników i śpiewnika – był nauczycielem akademickim, licealnym, gimnazjalnym i w szkołach podstawowych oraz doradcą i konsultantem nauczycieli.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza