Aleksander Lubina: Podwórko Piotra Schmidtke

Po obrazie Odra River Ewy Pańczyk-Hałubiec przedstawiam Podwórko Piotra Szmitke. To dla mnie przejmujące  do szpiku kości przedstawienie Górnego Śląska.

Śląska – mojego placu ujętego werystycznie – katowickiego, ponadczasowego aczkolwiek minionego, przemilczanego, ale mówiąc szczerze rozgadanego na drobne w próbach ogarnięcia.

Piotr Szmitke (Piotr Schmidtke) ( 1955 – 2013 )  – autor i propagator  – metaweryzmu.  Plastyk, filmowiec kompozytor – w 2009  trafia na listę 10 najbardziej wszechstronnych twórców w Europie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Urodził się w Katowicach, uczeń Henryka Wańka w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach rozpoczął edukację muzyczną pod kierunkiem matki i artystyczną w pod kierunkiem Henryka Wańka. Studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach profesorów: Włodzimierza Sawulaka, Jerzego Nowosielskiego i Andrzeja Strumiłły.

Od 1979 pracuje jako  nauczyciel malarstwa i rysunku w Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. Do jego uczniów należeli m.in. prof. Zbigniew Blukacz, prof. Krzysztof Kula oraz prof. Ireneusz Walczak. Q przeddzień ogłoszenia stanu wojennego wyjeżdża do Francji na zaproszenie Stowarzyszenia Art. Aujourd’hui.

We Francji uczy się kompozycji u Jean-Claude’a Ferry’ego, studiuje reżyserię teatralną, a także prowadził kursy przygotowawcze do Academie des Arts Decoratifs w Strasbourgu. W 1987 objął stanowisko dyrektora artystycznego Muzeum Surrealizmu w Melun Veux le Penil pod Paryżem, pod patronatem Pierre’a Argilet’a. 14 lipca 1988 w Paryżu odbyła się I Konferencja Metawerystyczna, w toku której ogłoszony został pierwszy manifest metaweryzmu. W 1990 roku powróca do kraju. W 2005  wystawia w Operze Śląskiej w Bytomiu swoję operę pt. Muzeum Histeryczne Mme Eurozy. W 2009  ma miejsce premiera filmu  Szmitkego Zbrodnia Ikara.

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Alfama

W 2009 Piotr Szmitke trafia na listę 10 najbardziej wszechstronnych twórców w Europie.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza