Aleksander Lubina: O partiach z Górnego Śląska

Nie przepadam za partiami, a jeszcze mniej za przywódcami partyjnymi.

Nie lubię ideowców i nie ufam karierowiczom. Ideowców nie znoszę od drugiej klasy liceum, kiedy to przerabiałem polskojęzyczny romantyzm. Nie są fachowcami. Fachowcy „robią” zdecydowanie większe pieniądze w swoich firmach, biurach i kancelariach.

Ale ponieważ znam większość założycieli Śląskiej Partii Regionalnej i Ślonzoków Razem, to oczekuję od nich, że pozyskają dla dopiero co zarejestrowanych partii odpowiednich fachowców i im przekażą stery swoich partii.

Śląska Partia Regionalna i Ślonzoki Razem to partie zarejestrowane – do ich założenia i działania potrzebne jest właśnie pozyskanie fachowców i wyborców.

Wśród założycieli widzę może dwóch, może trzech fachowców.

Kto jest dla mnie fachowcem? To ludzie około w wieku 35-40 lat, zarządzający swoimi dochodowymi firmami, biurami i kancelariami poprzez oddelegowanie uprawnień, znajomość procesów grupowych, biegłość w ekonomii i kulturze, obyci w świecie, sprawdzeni jako matki i ojcowie, których dzieci są pierwszym dowodem na to, że ich rodzice coś potrafią.

Fachowcy koncentrują się na zadaniach i wykorzystują potencjał swych wyborców, potrafią także współdziałać (szczególnie z tą drugą partią śląską). Fachowcy mówią językiem prostym i są przygotowani do publicznych wystąpień.

Wystąpienia publiczne liderów można prześledzić w mediach – strony tych partii i fb liderów oraz dajmy na to Wachtyrz.eu, Ślunski Cajtung, DZ, Radio Piekary, Silesion…

Pozyskanie wyborców to zaproponowanie jednego jedynego celu do realizacji i umiejętność jego uzasadnienia.

Jak ten cel określić? Zostawiam to liderom. Pojęcie autonomia lub decentralizacja do dziś nie zostały przyswojone przez potencjalnych wyborców. Niestety. Mówienie o celach dalekosiężnych to obiecywanie gruszek na wierzbie.

Dej pozōr tyż:  Orzesze - Zazdrość. Historia pewnego grobu i dramatu rodziny Grzonka

Cel musi zostać osiągnięty w stosunkowo krótkim czasie.

Należy też powiedzieć, co przedstawiciele Śląskiej Partii Regionalnej i Ślonzoków Razem mogą zrobić w Sejmiku Śląskim, jakie możliwości ten sejmik ma, jakie są jego prawa i jakie jego ograniczenia. Należy wytłumaczyć, co mogą Katowice i Opole, co obecnie wolno wyłącznie Warszawie.

Nie przepadam za partiami, a jeszcze mniej za przywódcami partyjnymi. Ale zbliżają się wybory. Nie życzę sobie, żeby na mojej ziemi swoje porządki wprowadzali ludzie, dla których Ziętek i Szewczyk nie są godni pomnika czy placu, a sami mylą Stalingrad ze Stalinogrodem. Wierzę, że ani Śląska Partia Regionalna ani Ślonzoki Razem tego robić nie będą. A gdyby… to są na miejscu i można ich…

Zresztą, żeby unikać głupoty powinni jak najszybciej wzmocnić się fachowcami.

Aleksander Lubina

 

Foto tytułowe: Ming Jun Tan on Unsplash

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza