Aleksander Lubina: Nie nerwuj Hanysa

Zaskakująco wielką popularność zdobywa „piyśniczka” Ślonzoki razem (z tekstem mojego autorstwa) – także w jej p/omówieniach na wachtyrzu.eu i w Górnoślązaku.

https://www.youtube.com/watch?v=tOU5zc6rzbU&t=7s

Skupię się więc na głosach panów Kulika, Franki i Spyry.

Głosy pozostałe znajdziecie Państwo w komentarzach na facebooku.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Pan Kulik stwierdza autorytarnie, że czegoś takiego jak Wiyrchni Ślonsk nie ma.

Nic bardziej błędnego Panie Grzegorzu, nic bardziej błędnego. Przecież ma go Pan przed oczyma. W tekście mojego autorstwa występuje Wiyrchni Ślonsk. Występuje w tekście, więc jest, jest cos takiego jak Wiyrchni Ślonsk. O ile pamiętam, to kilka osób zwracało Panu uwagę na fakt oczywisty, że język żyje.

Zamiast tupać i wymachiwać, to może raczej należało zapytać, dlaczego napisałem Wiyrchni Ślonsk, a nie Górny Śląsk albo Gōrny Ślōnsk, albo jeszcze coś innego. Kto pyta nie błądzi!

Zabrał Pan także głos jako krytyk muzyczny i literacki. No, to Pan odleciał.

Pan Eugeniusz Kosmała, autorytet w sprawach śląskiego napisał, że nie zna Wiyrchniego Ślonska – nie zna, nie zna! To że ktoś czegoś nie zna, to nie znaczy, że czegoś nie ma.

Ale co mi tam, Panie Grzegorzu Szanowny, co mi tam, mogę zmienić ten Wiyrchni Ślonsk i nanieść inne poprawki Pana jako „papieża języka śląskiego”, no bo  dla mnie istotniejsze od sporów jest, żeby Ślonzoki robiło coś razem. Ale zrobię to oczekując wzajemności – skonsultowane przez Pana teksty „piyśniczek” będzie Pan popularyzował? To dobra propozycja, pra? Muzykę i wykonanie będę jednak konsultował z fachowcami. To także dobra propozycja, pra? No i zweryfikuję Pana korekty u innych znawców górnośląskiego, bo wie Pan jest ich trochę, pra?

Dej pozōr tyż:  Robert Oszek - errata do życiorysu

Pan Franki (Grzegorz), delikatnie podpytywał, dlaczego używam słowa Hanys, bo to przecież tak wyzywano po wojnie. Nic o tym nie wiem, urodziłem się 10 lat po wojnie. (Pan Franki jest chyba młodszy ode mnie). Mnie tam na boiskach poza Górnym Śląskiem witano okrzykami: Krzyżacy, Folksdojcze, zdrajcy,  a chociaż… może i Hanysy. No i co z tego, mecz trzeba było wygrać i czekać na rewanż u siebie. Tak to chyba do dziś widzą kibice wielu drużyn ze Śląska Górnego z dumnie powiewającymi banerami, na których czytam Hanysy. Tak, panie Grzegorzu, ten tekst to przede wszystkim dla takich i do takich Hanysów, a nie dla innych Ślązaków i Ślōnzoków. Napisał Panu także Artur Czesak, że zna takich, którzy szczycą się tym, że są Hanysami. Zabrał w tej sprawie głos i pan Lubos.

Podpowiem, że Hanys występuje także w literaturze światowej, a Ślązaka trzeba tłumaczyć. Odsyłam do lektury (na dobry początek) Smolorza, Kuczyńskiego, Kaszyńskiego, Szewczyka, Scholtisa, Buchner i Niekrawietza.

Socjolingwistyczny zabieg zastosowany z tymi Hanysami, to już inna sprawa. Możliwości interpretacyjne należą wszak do czytelników/słuchaczy.

Podobnie, jak panu Kulikowi zaproponuję Panu, Panie Grzegorzu, deal, bo dla mnie istotniejsze od sporów jest, żeby Ślonzoki robili coś razem. Ale zrobię to oczekując wzajemności – skonsultowane przez Pana teksty „pieśniczek” będzie Pan popularyzował? To dobra propozycja, pra? No i nadal nie będę pisał o coverach Rammsteina oraz Rocie. To dobry deal, pra?

Dej pozōr tyż:  Piotr Ryttel: Polski, niemiecki, śląski

Pan Spyra zgłosił  wykluczenie w tekście i brak wielokulturowości.

Nosz mosz, nosz jezderkusie! Dyć to je piyśniczka do tych, co niy chcom być Niymcami ani Polokami. Według ostatniego spisu ludności jest ich sporo. No, ale może miałbym ich za Panem nazwać jakoś inaczej?  Bez wykluczania i wielokulturowao oraz tolerancyjnie i bezinteresownie nazwać miałbym ich Ślonzakowcami? Oj, co to, to nie. Oj, nie. Wystarczy, że piysniczka już dała Panu pretekst do odżycia na facebooku!

Taka sobie śpiewka, a tylu znakomitych oponentów. Interesujące jest moje pytanie, o co Panom tak w istocie chodzi? Czyżby o tytuł? Tytuł jak tytuł – będą następne.

https://www.youtube.com/watch?v=viMO65GiXYw

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza