Aleksander Lubina: Krótki tekst o okupacji Śląska

Zaczęło się od czarnej propagandy – Ślązacy to Niemcy, a Niemcy to hitlerowcy. Hitlerowcy  to zbrodniarze. Ślązacy mówią w języku wroga, bo niemiecki to język zbrodniarzy i okupantów. Podczas rozbiorów na Śląsku nie wolno było mówić i modlić się po polsku.*

Potem naszedł czas szarej propagandy: Pojawił się Śląsk Opolski i Podbeskidzie. Stanęły pomniki Czynu Powstańczego na Górze św. Anny i Powstań Śląskich w Katowicach, wybudowano Spodek, ruszył Uniwersytet Śląski. Nawet piwo Tyskie w tradycji browarnictwa zaczęło rywalizować ze staropolską Warką.

A niebawem? A niebawem przyjdzie czas „propagandy białej”!

Bajtle do szkoły idą nie z tytą a z rogiem obfitości, Jastrzębie i Piast to drużyny śląskie, no i rolady są wieprzowe, drobiowe i rybne…

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Niebawem przeczytacie o odwiecznie polsko-śląskich Katowicach, należących w XV wieku do trzeciej żony Władysława Jagiełły, o herzogu Janie Henryku z Pszczyny… Ale to nieważne, bo co to kogo obchodzi…

Niebawem przeczytacie o Józefie hrabim Dębowieyskim, wielkim poecie romantycznym ze Śląska, gorącym katoliku, mówiącym także po polsku. Jeżeli rozpoznacie w nim Eichendorffa, no to i tak to nic nie zmieni. Ale to nieważne, bo co to kogo obchodzi…

Niebawem przeczytacie  też o Aniele Ślązaku, który we Wrocławiu nawrócił się na katolicyzm, bo prześladowali go niemieccy protestanci, Jeżeli rozpoznacie w nim Angelusa Silesiusa, no to i tak to nic nie zmieni. Ale to nieważne, bo co to kogo obchodzi…

To przeczytacie i w to uwierzycie, jak w wierzycie w to, że powstania śląskie wywalczyły polskość Śląska. A przecież na Dolnym Śląsku nie było powstań śląskich i Dolny Śląsk też dostał się Polsce.

Będziecie czytali o Korfantym i Wolnym, o ich zasługach dla powrotu da Macierzy, chociaż  Śląsk w granice Polski wpisał nie kto inny jak generalissimus Stalin i dlatego ja w 1955 urodziłem się w Stalinogrodzie (ob. Katowice), a nie w Korfantogrodzie.

Niebawem przeczytacie, że Ślązakami prawdziwymi są dzieci i wnuki „repatriantów zza Buga”, dzieci i wnuki werbusów z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych oraz „nowa fala” imigracji boomu XXI wieku. Krótko potem Ślązakami prawdziwymi zostaną nowi imigranci zza Buga.

Gdzie ostanie się miejsce dla Ślązaków i Schlesierów? W rezerwacie! W rezerwacie! Tam, gdzie już siedzą.

A siedzą w namiotach oktoberfestów i chleją piwo, słuchają silesian disko i lachajōm sie ze starych wicōw ô gorolach,  siedzą na szpilach trzecioligowego Ruchu Chorzów i wrzeszczą coś o śląskim narodzie. Fandzolōm gupōty ô nauczaniu regionalnym 25 lŏt i tela rokōw wadzōm sie ô ślōnsko ôrtografijo. Siedzōm na fejsie i robium za bozna i robiōm na bzdury i sie lachajōm a lachajōm – ryk kiejby w pawilōnie do afōw.

Niebawem przeczytacie, że przed tymi nowymi prawdziwymi Ślązakami na Śląsku żyły jakieś prymitywne węglokopy, które wymarły, bo były dupiatymi autochtonami niewiadomego gatunku, ukryta opcją niemiecką, wyrażająca swe potrzeby w prymitywnym dialekcie, będącym mieszanka niemieckiego i polskiego.

Co robić, żeby mieć jakiś honor? Pracować, pracować i uczyć się. Wstępować do śląskich partii, startować do rad gminy, miasta, powiatu. Przestać gadać i zacznijcie pomagać tym, którzy chcą mieć coś do powiedzenia we własnych gminach, miastach, powiatach i sejmikach.

Iść na wybory. Iść na wybory. Ciś na wybory. Ciś na wybory. Żeby ostatnim kawałkiem Śląska nie były groby śląskich przodków.

Bo jeśli nie pójdziecie, to tdzie ostanie się miejsce dla Ślązaków i Schlesierów? Nawet nie w pamięci własnych wykształconych dzieci i wnuków, nawet nie tam, bo da wykształconych dzieci i wnuków to będzie  wstyd pochodzić zdrajców Polski, piwożłopów, węglokopów – soroni i inkszych lebrów.

*Śląsk nigdy nie był pod zaborem pruskim.

Aleksander Lubina – germanista, andragog – zdobył wykształcenie w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Jest publicystą, pisarzem, tłumaczem, autorem programów nauczania, poradników i śpiewnika – był nauczycielem akademickim, licealnym, gimnazjalnym i w szkołach podstawowych oraz doradcą i konsultantem nauczycieli.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Aleksander Lubina: Krótki tekst o okupacji Śląska

 • 28 stycznia 2021 ô 17:02
  Permalink

  Piyknie sformulowane bardzo inteligyntno interpretacja prowdy historycznej obawiom sie ze ze ironia tego tekstu pana Lubina idzie w tym kierunu i pojecie ;Slonsk i Slonskosc ; bedzie za100 lot tylko w slownikach lub encyklopedi zauwazalno

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza