Aleksander Lubina: Kilka słów o wyborach. Po wyborach to przed wyborami

Śląska Partia Regionalna i Ślonzoki Razem w wyborach samorządowych wykazują się taką liczba głosów, jaką otrzymały. Wynik jest wynikiem i tyle. Tyle i nic więcej.

Nie będę oskarżał i obwiniał. Nie będę radził. Jest po wyborach,  i tyle.

Nie będę oskarżał i obwiniał nikogo, oprócz siebie, bo nie wiem, czy zrobiłem, co do mnie należało.

Widocznie zrobiłem za mało.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kiedy patrzę na siebie, to stwierdzam, że głos oddałem na kandydata partii śląskiej do sejmiku. Do rady powiaty, do rady gminy oraz na stanowiska wójta mojej gminy partie śląskie kandydatów nie wystawiły, więc głosowałem na sąsiadów i sąsiadki.

Zorganizowałem dwa spotkania z kandydatami partii śląskich, pomagałem kandydatom na radnych i prezydenta pisząc o nich i przekonując do ich kandydatur.

Pisałem felietony w wachtyrzu.eu.

Wszystko za mało, więc nie mam najmniejszego zamiaru krytykować po fakcie lub też kopać leżących.

Liderzy jacy są, tacy są, ale wykonali pracę, której za nich nikt inny robić raczej nie chciał.

Spotkam się z liderami i zapytam, jak mogę ich wesprzeć, żeby to wszystko lepiej wypadło.

Niebawem następne wybory. Mało czasu, bo po wyborach jest przed wyborami, a między wyborami trzeba się spotkać, porozmawiać szczerze i wziąć się za robotę.

Aleksander Lubina – germanista, andragog – zdobył wykształcenie w Polsce, Niemczech i Szwajcarii. Jest publicystą, pisarzem, tłumaczem, autorem programów nauczania, poradników i śpiewnika – był nauczycielem akademickim, licealnym, gimnazjalnym i w szkołach podstawowych oraz doradcą i konsultantem nauczycieli.

 

 

 

 

 

 

 

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza