Aleksander Lubina: Adwentowe rzykanie #3

. . .

Pōnbōczku, Pōnbōczku,
Pōnbōczku, wy mōj
Szafnijcie do mie epne kino
ze takim wielim, wielim ekranym

czympna se na hōkrze abo na zydelku przez biletu
i byda spōziyrać na tyn wieli, wieli ekran
modry jako krzidła młodzika
co dychnōł na klopsztandze po piyrszym locie

byda spōziyrać na robotne fest
Mamusine rynce,
kiej fandzŏla i gōrki do krauzōw dowŏ
do tytek suje haferfloki i krupy
rychtuje mi sznita ze fetym,
abo lynga ze marmeladōm ize jōhanek abo podziōmkōw.
co je mōm rŏd

szafnijcie do mie epne kino
Pōnbōczku, wy mōj
ze takim wielim, wielim ekranym

na kerym Fater miechy smyczy
na bojta a do kotła
kaj ciasto geruje
co je lewōm i prawōm garściōm w pecyny kulŏ
we słōmiōnkach układŏ
do pieca na szibrze łōpaternie sadzi
spōlygliwie czekŏ na wōń czyrstwego chlyba
do sia i do cudzych

cōbych ujrzōł Mamulka
kiej we bekaryji przedōwŏ
chlyb, żymły a pleciōnki
chałki, kreple a kołŏcz

po cimŏku tyż chca ujrzeć
kiej mie oma na kole
na roraty wiezie
fazan piechty przed nami uciekŏ
a wrzeszczy a wrzeszczy
zestrachany
furg, furg
i przepŏd

szafnijcie takie kino ze pastwōm
na kerŏ wyżyna cielika
coch go krzcił na Franz Joseph
zanim go masŏrz…

takie kino ze strōmami
we kwieciu mōjōwym
furgajōncym
ze pierzyny Frau Holle
ze krzideł anielskich szkubanych
bez djŏski farōńskie

Dej pozōr tyż:  Gabriela Szewiola: Alfama

takie to niych bydzie
moje żiwobycie szczyńśliwe

we tym kinie
coście go do mie szafli

fot. Joanna Jakóbik

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach w szkołach podstawowych i przedszkolach, literat tworzący po polsku, po śląsku, po niemiecku, publicysta, współtwórca KTG Karasol.

Fotografie: Aleksander Lubina i Joanna Jakóbik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza