Aleksander Lubina: Adwentowe rzykanie #12

.   .   .

nim djōsek łōcasym kiej rōgolkōm

myśli pōfyrlŏ

tartasu w duszy narobi

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

umrzić niy do

 

poświycić przidzie janiczkiem

 

nim chamary krupy na gowy spuszczōm

grzeszne i bezgrzeszne

za chyrtōń chycōm kiej myrcha jakosik noturnŏ

poświycić przidzie janiczkiem

 

poprzōntać trza drap

nasmyczōne haw haraburdzi

wtrzasnōńć klamōry do kiśni

do kaczoka, kawiōra abo bażiny

 

szranki, byfyje, ryczki

knigi, nuty, wodnioki, albumy,

klōpsztangi, spōmniynia

do kaczoka, kawiōra abo bażiny

 

nim przidzie

tracić sie po leku

po cichu

po naszymu

porzōndnie

Zdjyńcia: Katarzyna Jakóbik-Wocka i Aleksander Lubina

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych.

Dej pozōr tyż:  Gliwicka  stajnia

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza