Aleksander Lubina: Adwentowe rzykanie #2

. .

bezmaś chudōbny drach
furgŏ wyżyj
niże galante haraburdzi – pedziōł aniōł czyrwōny do aniōła mōdrego

co ty tam wiysz o furganiu
co ty tam wiysz – pedziōł aniōł modry do aniōła czyrwōnego

bezmśa zmōrdōwany murcek
je czorniyjszy ôd wōngla
schrōniōnego pode gynszczōm cystersich lasōw

co ty tam wiysz ô fedrōwaniu
co ty tam wiysz – pedziōł aniōł czyrwōny do aniōła mōdrego

bezmaś Gabryel a Klymyns
ze werkerami a gwarkami a bergmōnami
po naszymu ôsprawiajōm

co ty tam wiysz o ôsprawianiu, rzōndzyniu, gŏdaniu, beraniu
co ty tam wiysz – pedziōł aniōł mōdry do aniōła czyrwōnego

bezmaś Michōł a Hedwiżka
ze Cystersami we Rudach
po naszymu rzykajōm

co ty tam wiysz o rzykaniu
co ty tam wiysz – pedziōł aniōł czyrwōny do aniōła mōdrego

bezmaś Jorg dracha ubił
a skarbnik sie przekludził
ôstały sie ino szlangi, hamstry a kopruchy
co ty tam wiysz ô kludzyniu
co ty tam wiysz – pedziōł aniōł mōdry do aniōła czyrwōnego

Ponbōczek niy zezwolił, niy zezwolił

drach mo furgać
murcek fedrować
skarbnik ze Gabryelem i Michōłym wachować

jako było piyrwiyj
jako było za Klymynsa za Cystersōw za Walyntego za Godulli

 

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach w szkołach podstawowych i przedszkolach, literat tworzący po polsku, po śląsku, po niemiecku, publicysta, współtwórca KTG Karasol.

Dej pozōr tyż:  Spotkanie Klubu Twórców Górnośląskich

Fotografie: Aleksander Lubina i Joanna Jakóbik

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza