Akcje honorowego krwiodawstwa przed Galerią Katowicką

Od 2013 roku na placu przed Galerią Katowicką odbywają się akcje honorowego krwiodawstwa, organizowane przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach. W ramach dotychczasowo przeprowadzonych inicjatyw pobrano tu aż 10 180 800 ml krwi, która trafiła do 130 szpitali i klinik w regionie. To świetny wynik, jednak zapotrzebowanie na surowiec stale rośnie! Już 22, 23, 25 oraz 27-29 stycznia będzie kolejna okazja do przekazania tego cennego daru potrzebującym. 

Istnieje wiele powodów, które generują konieczność nieustannego uzupełniania zapasów krwi – unikalnego leku, którego jedynym źródłem nadal jesteśmy my sami. Według danych, przekazanych przez RCKiK w Katowicach, w szpitalach i klinkach w regionie brakuje przede wszystkim grup Rh-, jako że posiada je zaledwie 15% społeczeństwa. Przedstawiciele Centrum dodają, że aby w pełni zabezpieczyć szpitale i kliniki w województwie śląskim w płyn ratujący życie każdego dnia do oddania krwi powinno zgłosić się około 500 osób. – Od momentu, kiedy nasz mobilny punkt poboru stanął po raz pierwszy pod Galerią Katowicką, minęło niemal 7 lat. W tym czasie prawie 23 tysiące honorowych dawców oddało krew w specjalnym ambulansie. To imponująca liczba! Zgromadzone zasoby znikają jednak w nieprawdopodobnym tempie, w związku z czym serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do regularnego oddawania tego bezcennego daru. Na placu przed Galerią pozostajemy do dyspozycji przynajmniej kilkukrotnie w ciągu każdego miesiąca. Najbliższa okazja już w tym tygodniu – informuje Aleksandra Dyląg Kierownik Działu Organizacji i Marketingu RCKiK Katowice.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Personel ambulansu, który zaparkuje pod Galerią Katowicką, składa się z 4-5 osób. Na miejscu dokonywana będzie rejestracja uczestników, badanie poziomu hemoglobiny, kwalifikacja do oddania krwi oraz sam pobór. Warto pamiętać, że należy zabrać ze sobą dokument tożsamości, a przed donacją nie spożywać alkoholu i wysokotłuszczowych posiłków, a także nie wykonywać nadmiernego wysiłku.

W miesiącu styczniu 2020 na placu przed Galerią zorganizowanych zostanie jeszcze sześć akcji krwiodawstwa. Planowo odbędą się one: 22 (godz. 10:00-17:00), 23 (godz. 8.00-15.00), 25 (godz. 10.00-14.00), 27 (godz. 10.00-17.00), 28 (8.00-15.00) i 29 (godz. 10.00-17.00) stycznia. Szczegółowy harmonogram inicjatyw RCKiK w Katowicach dostępny jest pod następującym adresem: https://www.rckik-katowice.pl/kalendarium.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza