Akcja “Wietrzymy klimat” w Galerii Katowickiej

Niebawem wystartuje 4. edycja Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE – jednego z najciekawszych popularnonaukowych wydarzeń w Europie. W ramach przedsięwzięcia w Galerii Katowickiej specjaliści z Klubu Gaja przeprowadzą akcję prośrodowiskową „Wietrzymy Klimat”. Ideą projektu jest wymiana refleksji dotyczących powstrzymania katastrofy klimatycznej. Przedstawicieli organizacji będzie można spotkać 10 stycznia o godz. 15:00.

25 stycznia nastąpi inauguracja czwartej odsłony Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Jak co roku, jego uczestnicy będą świadkami setek wykładów, warsztatów oraz pokazów, podczas których zgłębią wiedzę z kategorii nauk ścisłych, przyrodniczych czy humanistycznych. Wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi będzie akcja „Wietrzymy Klimat”, którą już w najbliższy piątek w Galerii Katowickiej poprowadzą edukatorzy z Klubu Gaja. Eksperci podejmą priorytetową kwestię ochrony środowiska, a także zachęcą obecnych na miejscu, do spisania własnych kilkuzdaniowych przemyśleń na specjalnych kolorowych karteczkach.

Udział w przedsięwzięciu będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz wzajemnej motywacji we wprowadzaniu pozytywnych zmian. Akcja „Wietrzymy Klimat” to również olbrzymia szansa, aby zasięgnąć cennych porad od obecnych na miejscu edukatorów. W dobie kryzysu klimatycznego i jego zatrważających zmian tego typu inicjatywy mają szczególne znaczenie, ponieważ ukierunkowują i jednoczą społeczeństwo w walce o wspólny cel – Ziemię.

Wydarzenie w Galerii Katowickiej odbędzie się 10 stycznia o godz. 15:00.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Klub Gaja to niezależna organizacja ekologiczna, działająca od ponad 30 lat. Jej członkowie mobilizują do realnych działań na rzecz środowiska oraz poszanowania praw zwierząt.

Dej pozōr tyż:  Ruda Śląska: VII Fest Literacki Kakauszale

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza