Akcja “Wietrzymy klimat” w Galerii Katowickiej

Niebawem wystartuje 4. edycja Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE – jednego z najciekawszych popularnonaukowych wydarzeń w Europie. W ramach przedsięwzięcia w Galerii Katowickiej specjaliści z Klubu Gaja przeprowadzą akcję prośrodowiskową „Wietrzymy Klimat”. Ideą projektu jest wymiana refleksji dotyczących powstrzymania katastrofy klimatycznej. Przedstawicieli organizacji będzie można spotkać 10 stycznia o godz. 15:00.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

25 stycznia nastąpi inauguracja czwartej odsłony Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE. Jak co roku, jego uczestnicy będą świadkami setek wykładów, warsztatów oraz pokazów, podczas których zgłębią wiedzę z kategorii nauk ścisłych, przyrodniczych czy humanistycznych. Wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi będzie akcja „Wietrzymy Klimat”, którą już w najbliższy piątek w Galerii Katowickiej poprowadzą edukatorzy z Klubu Gaja. Eksperci podejmą priorytetową kwestię ochrony środowiska, a także zachęcą obecnych na miejscu, do spisania własnych kilkuzdaniowych przemyśleń na specjalnych kolorowych karteczkach.

Udział w przedsięwzięciu będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń oraz wzajemnej motywacji we wprowadzaniu pozytywnych zmian. Akcja „Wietrzymy Klimat” to również olbrzymia szansa, aby zasięgnąć cennych porad od obecnych na miejscu edukatorów. W dobie kryzysu klimatycznego i jego zatrważających zmian tego typu inicjatywy mają szczególne znaczenie, ponieważ ukierunkowują i jednoczą społeczeństwo w walce o wspólny cel – Ziemię.

Wydarzenie w Galerii Katowickiej odbędzie się 10 stycznia o godz. 15:00.

Klub Gaja to niezależna organizacja ekologiczna, działająca od ponad 30 lat. Jej członkowie mobilizują do realnych działań na rzecz środowiska oraz poszanowania praw zwierząt.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Od dzisiaj na hulajnogach

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza