4. szpil i już halbfinał!

Przed 1/4 finału chyba żodyn nie myśloł, co ślōnsko-morawske derby pōńdōm tak leko dlŏ manszaftu ze Trzińca. Sztyry szpile i sztyry wygrane HC Oceláři Trziniec. We pyńdziałek wygrali ôstatni szpil 2-5 (1-3, 1-0, 0-2).

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tory:
1-0 Šimon Stránský
1-1 Vladimír Svačina
1-2 Petr Vrána
1-3 Erik Hrňa
2-3 Jan Schleiss
2-4 David Cienciala
2-5 Ethan Werek

HC Oceláři Trziniec czekŏ już we halbfinale. Jak dzisiej szpil wygroł Liberec, to przeciwnikym ôd Trzińca we halbfinale bańdzie Kometa Brno. Manszaft ze stolicy Moraw ôstoł majstrym dwa ôstatnie lata.

Na zicher piyrsze dwa szpile bandōm we Trzińcu – 3 i 4 kwietnia.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza