2 minuty szoku w Pilźnie [film z torōma]

Dwie minuty, kere zaszokowały Pilzno i dały drugŏ wygranŏ Trzińcowi. Na poczōntku drugej tercyje tora na 1-0 dlŏ Pilzna terfiōł Lukáš Pulpán, ale nastypne dwie minuty to nokaut Trzińca i 3 tory dlŏ manszaftu ze Ślōnska! Te dwie minuty ustawiōły cołki szpil i HC Oceláři Třinec wygrali we Pilźnie 3-4 (0-0, 2-4, 1-0).

Tory:
1-0 Lukáš Pulpán
1-1 Aron Chmielewski (24:28)
1-2 Ethan Werek (24:37)
1-3 Erik Hrňa (26:34)
2-3 Vojtěch Němec
2-4 Ethan Werek
3-4 Jakub Pour

Wszystke tory możecie ôbejrzeć na tym filmie:

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Tera czekŏ jych piōnty szpil we Trzińcu, we sztwŏrtek, 11 kwiytnia. Grŏ sie do 4 wygranych szpilōw, a je 2-2.

 

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza