“100. lecie zakończenia I wojny światowej” – spotkanie w Zabełkowie

Pod koniec minionego roku odbyło się w Zabełkowie spotkanie, zorganizowane z okazji 100. lecia zakończenia I wojny światowej. Organizatorami wydarzenia byli: Ruch Autonomii Śląska oraz DFK Chałupki-Zabełków. Swoje przyjazne wnętrza udostępnił na tą okazję zabełkowski Gościniec nad Strumykiem Adama Rycki. W kilka godzin przed spotkaniem zapalono już też znicze i złożono wieniec pod miejscowym pomnikiem poległych w I wojnie światowej mieszkańców Zabełkowa.

Spotkane zgromadziło około 50 osób – wśród których byli nie tylko mieszkańcy okolicznych wsi z Gminy Krzyżanowice czy też innych miejscowości powiatu raciborskiego ale także z przygranicznych miejscowości czeskiego Śląska oraz dalszych okolic Górnego Śląska – np. z Reńskiej Wsi i Czerwionki-Leszczyn. Prelegenci – uznani raciborscy historycy – dr Renata Sput i dr Piotr Sput bardzo interesująco opowiadali o szeroko pojętej ziemi raciborskiej i jej mieszkańcach w czasie I. wojny światowej. Wykładowcy prezentowali też dużo unikalnych fotografii z okresu tego krwawego konfliktu. Na koniec oficjalnej części spotkania Państwo Sput odpowiadali na pytania słuchaczy oraz odnosili się do ich refleksji. Pytano m.in. o żołnierzy wyznania mojżeszowego z powiatu, o pomniki poległych i ich upamiętnianie, wypowiadano się też na temat miejsca tej wojny w pamięci grupowej i indywidualnej Ślązaków. Jeszcze długo po oficjalnym zakończeniu spotkania, w dobrej atmosferze trwały rozmowy pomiędzy zgromadzonymi miłośnikami i amatorami historii.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

W wypowiedziach słuchaczy podsumowujących spotkanie oraz już w luźniejszych rozmowach po jego zakończeniu przewijały się szczególnie głosy krytyczne wobec lokalnych władz samorządowych, w szczególności z naszego powiatu. Na przykład, ze świeczką w ręku szukać takich samorządów, które zorganizowały by nawet symboliczne obchody dla przypomnienia 100. rocznicy zakończenia I wojny światowej w kontekście lokalnym i regionalnym, czy też po prostu w uniwersalnym duchu pacyfizmu, na przestrogę przyszłym pokoleniom. A przecież w tej wojnie ginęli i cierpieli liczni przodkowie wielu obecnych mieszkańców powiatu raciborskiego, o czym świadczą rozsiane po naszym powiecie pomniki poległych w tej wojnie. Źle świadczy to o władzach samorządowych, że nie pamiętają o uczczeniu poległych i poszkodowanych w tej wojnie dawnych mieszkańcach ziemi raciborskiej (a szacuje się ich liczbę na kilka tysięcy).

Dej pozōr tyż:  Orzesze - Zazdrość. Historia pewnego grobu i dramatu rodziny Grzonka

——————-

Tekst: Kamil Kotas – koordynator spotkania z Ruchu Autonomii Śląska

Zdjęcia: RAŚ

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza