Zrobiōł sie sztrzylanina na ulicach Mysłowic

Prokuratōr użōł dozoru policyjnego na chopa, co w sobotã sztrzyloł z pistōle pneumatycznyj. 35-letni miyszkaniec Mysłowic zraniōł jednã ôsobã i poprzniōł 3 auta jak tyż autobus kōmunikacyje miyjskij. Pistōlã kupiōł ino dziyń wczaśnij.

Na antrag mysłowskich śledczych Prokuratōr użōł dozoru policyjne na 35-letnigo miyszkańca Mysłowic, co w sobotã na ulicach w cyntrum miasta sztrzyloł z luftbiksy. Niyôdpedzialny mysłowiczanin zraniōł 58-latka, co wyszoł na balkōn coby zakurzić. Brok ôstoł w skrōni, cyntymetry ôd lewego ôka. Na szczyńście chop po wyciōngniyńciu broku ôd medykōw wyszoł ze lazarytu. Pōnadto 35-latek w tyn sōm dziyń poprzniōł szyby i karoseryje w 3 autach jak tyż autobusie kōmunikacyje miyjskij. Straty rachuje sie na bez 13 tys. zł. Policyjōny ôbsztalowali, iże pistōlã, co z nij sztrzyloł, kupiōł ino dziyń wczaśnij.

Za popołniōne przestympstwa w hereszcie może przepyndzić nawet 5 lŏt.

Fot.: KMP Mysłowice

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Subregionalne Centrum Zielonej Energii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza