Żory: Ôszyda na niymieckõ szandarkã

83 lŏt starŏ miyszkanka Rownia straciyła uszpŏrowane bez cołke życie piniōndze. Uwierzyła, iże jeji cera sprawiyła wypadek drōgowy na terynie Niymiec i przekŏzała „kuryjerowi” 20 tys. złotych. Dopiyro jak wydała pinōndze, to spōmiarkowała, iże wziōnli je przestympcy.

Wczorej kole godziny 19.00 do żorskij kōmyndy zazwōniyła 83-letniŏ miyszkanka Żor, kerŏ wpadła w sidła ôszustōw. Kobiyta poinformiyrowała, iże ôstała ôszydzōnŏ knifym „na niymieckõ policyjōnkã”.

Nojprzōd na stacjonarny numer zazwōniyła do nij rzekōmŏ cera, kerŏ miyszkŏ w Niymcach i ôpowiydziała jij ô sprawiōnym bez siebie wypadku drōgowym. Ze płaczym wyklarowała, iże coby uniknōńć zastawiyniŏ ôd niymieckij policyje musi zapłacić ciynżko rannyj ôfierze wypadku zadośćuczyniynie i przekŏzała suchŏwkã inkszyj kobiycie. Ta za to podała sie za szandarkã i pedziała miyszkance Żor, jak mŏ przekŏzać pijōndze. Kŏzała jij porachować, co mŏ, zapakować to we pudołko i folijõ, a potym przekŏzać kuryjerowi.

Kuryjer zaniydugo ukŏzoł sie pod dōmym 83-latki, ôdebroł 20 tys. i uciyk w niyznōmym rychtōnku. Niystety dopiyro wtynczŏs starszŏ kobiyta zazwōniyła do swojij cery, a ôna zaprzeczyła cołkij historyji i pedziała matce, iże na zicher ôstała ôszydzōnŏ.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Policyjōny zajmujōm sie sprawōm i szukajōm przestympcōw. Apelujōm tyż zaś do miyszkańcōw ô pozorność i proszōm, coby przestrzec starszych przŏcieli przed takiymi ôszustwami.

Zdrzōdło: KMP Żory

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 3.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza