Żory na kilka dni staną się centrum polskiej literatury! Imponujący program śląskiego festiwalu Żar Literatury

Festiwal Literacki ŻAR LITERATURY, który odbędzie się w dniach 9-11 września 2022 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Żorach został zainicjowany z okazji 750. urodzin miasta Żory. Miasta, które żar literatury nieustannie podsyca. Żory staną się na ten czas centrum życia literackiego w Polsce.

 Pomysł organizacji festiwalu zrodził się już w 2020 roku, kiedy żorska biblioteka zmieniła siedzibę i przeniosła się do zrewitalizowanego budynku dawnego młyna parowego. Z okazji otwarcia przez cały weekend odbywały się w bibliotece dyskusje, debaty oraz spotkania z ludźmi literatury. Już wówczas wiele osób, które brały udział w wydarzeniu, nazywało je festiwalem i domagało się kolejnych wydarzeń o podobnej randze. Dlatego dołożyliśmy wszelkich starań, aby faktycznie taki festiwal zorganizować, a urodziny miasta są do tego wspaniałym pretekstem

– mówi Aleksandra Zawalska-Hawel, dyrektor Biblioteki w Żorach.

Organizujemy festiwal literacki, bo nie znamy lepszego od literatury narzędzia do rozumienia rzeczywistości. Dzięki niej porozumienie między nami jest ciągle możliwe. Opowieści, fabuły, narracje mają w sobie tajemniczy żar, który potrafi rozpalać. Żar, który czujemy biorąc do ręki dobrą książkę, sprawia, że chcemy działać – zmieniać siebie i zmieniać świat natychmiast po jej odłożeniu. Literatura jest dla nas nie tylko maszyną do produkcji emocji, ale też dyskursem, który pcha nas ku rzeczywistości – czytamy na stronie internetowej wydarzenia.

Nazwa festiwalu – „Żar Literatury” – nawiązuje nie tylko do żarliwości czytania, ale także do nazwy miasta. Jedna z teorii wywodzi ją bowiem ze staropolszczyzny i odnosi się do dawnego zwyczaju wypalania („wyżarzania”) lasów.
Tematem pierwszej edycji będzie zmiana. – Żyjemy w świecie, zwłaszcza od 24 lutego, w którym zmiana jest jedyną pewną rzeczą. Dlatego będziemy się zastanawiać nad rozmaitymi obliczami zmian, ale też debatować o relacjach pomiędzy literaturą a zmianą społeczną i szukać odpowiedzi na pytanie na pytanie, czy praktyki czytelnicze przekładają się jakoś na praktyki wspólnotowe – wyjaśnia Artur Madaliński, literaturoznawca i krytyk literacki, twórca koncepcji programowej festiwalu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Tychy: spotkanie wokół książki „Familoki. Śląskie mikrokosmosy"

Znakomitymi gośćmi festiwalu w Żorach będą: Przemysław Czapliński / Anna Dziewit-Meller / Monika Glosowitz / Wojciech Jagielski / Maciej Jakubowiak / Ryszard Koziołek / Małgorzata Lebda / Artur Madaliński / Paulina Małochleb / Anna Marchewka / Dorota Masłowska / Marek Mikołajec / Małgorzata Nocuń / Monika Ochędowska / Maciej Płaza / Małgorzata Rejmer / Dariusz Rosiak / Wojciech Rusinek / Tadeusz Sławek / Dominika Słowik / Andrzej Stasiuk / Tomasz Stawiszyński / Wit Szostak / Marek Sygacz / Patryk Szaj / Aleksandra Wojtaszek / Marcin Żyła oraz Gość Specjalny, Oksana Zabużko – ukraińska pisarka, poetka i eseistka.

Spotkaniom autorskim i dyskusjom towarzyszyć będzie wiele innych wydarzeń – warsztaty Oswajanie literatury dla licealistów, seminarium dla nauczycieli, które poprowadzi profesor Tadeusz Sławek, a także koncert, wystawy oraz gry i zabawy wokół książek  dla najmłodszych. Pełny program, listę i opis gości i wiele innych informacji można znaleźć na stronie www.zarliteratury.pl.

Biblioteka w Żorach to wyjątkowe miejsce na kulturalnej mapie miasta. Swój podstawowy obowiązek gromadzenia i upowszechniania zbiorów znakomicie łączymy z ideą uczenia się przez całe życie. Poprzez oferowane formy aktywizacji nasi użytkownicy uczestniczą w procesie indywidualnego rozwoju i samorealizacji. Obszarem działania obejmujemy dzieci, młodzież, dorosłych pracujących i niepracujących oraz seniorów, proponując im zróżnicowaną ofertę działań kulturalnych, edukacyjnych i wychowawczych. Promujemy czytelnictwo, organizujemy spotkania z ludźmi kultury i warsztaty edukacyjne z różnych dziedzin. Przykładając dużą wagę do edukacji pozaformalnej podejmujemy działania, które mają na celu poszerzanie wiedzy, zdobywanie umiejętności, które opierają się w głównej mierze na praktyce, doświadczeniu i aktywności. Należą do nich m.in. warsztaty i panele dyskusyjne na tematy ważne społecznie (np. mniejszości narodowe, migranci, terroryzm, prawa kobiet, przemoc), które mają na celu prowadzenie pełnych szacunku rozmów, służących wzajemnemu zrozumieniu oraz poznaniu różnorodnych stanowisk.

Dej pozōr tyż:  Mowa Piotra Zdanowicza z gali Genius Loci 2023

Źródło: informacja prasowa. Fot. MBP w Żorach.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Marcin Musiał (ur. 1988) – humanista zaangażowany, Ślązak, literaturoznawca, bloger “tylko burak nie czyta”, autor projektu ustawy o śląskim języku regionalnym i dwóch samorządowych programów dla śląskiej kultury. Współautor (razem z Moniką Rosą) książki "Kiedy umrze ślōnsko gŏdka". Na portalu Wachtyrz.eu pisze o swoich pasjach – Śląsku, literaturze, polityce i piłce nożnej. Pochodzi z Żor, mieszka w Katowicach.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza