Żory do Kałuży: “Je żeś Ślōnzok, niy rōb gańby!” [film]

“Je żeś Ślōnzok, niy rōb gańby!”, “Oddaj mandat, przeproś Żory!”, “Przyzwoitość nie pieniądze!” abo nawet ofyn “Kałuża ty ciulu”. Telki pozdrowiynia w sobotni popołedni wysyłoł do radnego sejmiku Ślōnskigo, Wojciecha Kałuży żorski rynek. To reakcjo na “transfer last minute” lokalnego polityka z Nowoczesnej do PiS-u, kery zdecydowoł że wojewōdztwo ślōnski bydzie bez nojbliższe lata rzōndzōne bez Prawo i Sprawiedliwość. Na protest do Żorōw przijechali tyż posły na Sejm RP (Borys Budka z PO, Monika Rosa z Nowoczesnej), kōmple Kałuży z jego byłej już partie, a przedstowiciele KOD-u. Zebrało sie poraset zgorszōnych ludzi. 

Ôbadejcie krōtki nagrani ze Żorōw…

 

PS. Po prowdzie, niyrod bawia sie w kōmyntorze polityczne. Po moimu do polityki trza mieć trocha dystansu. Docynić wypado beztōż apel, kery pod w sobota ze scyny coby ze złości i zgorszynio niy przynś w agresjo i niynawiść i tego winszuja. Dyć niy trza zaro hajcować ôpōn… 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

PPS. To bezmałaś nojwiynkszy protest polityczny w Żorach po 1989. Ani darmowy bigos Remigiusza Rączki niy skludziōł na żorski rynek tela ludzi. Yno bez przesady… Wystymp mażoretek to to jednak niy bōł, tyn rynek widzioł dużo wiynksze tłumy. 

Spokojnie, dyć to yno polityka…

 

Grzegorz Buchalik – etnolog, historyk, felietōnista, fusbalista. Kludzi bloga Ślōnski Fusbal:
https://www.facebook.com/SlonskiFusbal/

 

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza