Złote Bajtle

200 bajtli ze 6 klubōw szpilało we ôstatnio sobota 26 moja 2018 r. we V Ślōnskim Turnieju Bajtli we Rugby na Burloch Arynie we Rudzie Ślōnskij. To nojwiynkszy na Ślōnsku i w całyj południowyj Polsce rugbowy szpas do bajtli. Przi piyknyj pogodzie 16 manszaftōw szpilało we 4 zortach.

We nojmłodszyj zorcie – MIKRUSY (bajtle modsze niż 9 lot) szpilały 3 manszafty. Nojlepsze były bajlte Budowlanych Łōdź, przed Biało-Czarnymi Nowy Sōncz i Bajtlami ze Rudy Ślōnskij.

Nojlepszymi MINI ŻAKAMI pokozali sie zawodniki Orkana Sochaczew, drugi bōł manszaft Budowlanych Łōdź, a trzeci plac przipod Bajtlōm.

Szpile ôd Bajtli:
Bajtle Ruda Ślōnsko – Budowlani Łōdź ‒ 4:10
Orkan Sochaczew – Bajtle Ruda Ślōnsko ‒ 12:5
Biało-Czarni Nowy Sōncz – Bajtle Ruda Ślōnsko ‒ 7:7
Bajtle Ruda Ślōnsko – Sparta Jarocin ‒ 5:2
SP20 Nowy Sōncz – Bajtle Ruda Ślōnsko ‒ 9:5

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

We zorcie ŻAKŌW nojlepszy sie pokozoł manszaft gospodorzōw! Bajtle na Burlochu zaszpilały richtig dobry i emocjonujōncy turniyj. W niymożliwie rōwnym szpilu ôbu nojlepszych manszaftōw (do spōlnego szpilu wygrały ône wszyske swoje poprzednie szpile) ze Rudy Ślōnskij i Łōdź bōł rymis 1:1. Trza było porachować wiela ôba manszafty miały prziłożyń we poprzednich szpilach i tukej Bajlte bōły lepsze ô 10 prziłożyń. Majstry trynera Marcina Pyrka: Laura Borowska, Kamil Mróz, Dariusz Nowakowski, Emilia Wojtaszczyk, Dawid Nalepa, Kacper Szczepanik, Marcel Szczepanik, Szymon Żyłka, Oskar Lubosz, Oliwier Jendrecki, Jan Dyrda.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Szpile ôd Bajtli we zorcie ŻAK:
Bajtle Ruda Ślōnsko – Orkan Sochaczew ‒ 9:0
Hegemon Bytōm – Bajtle Ruda Ślōnsko ‒ 0:12
Budowlani Łōdź – Bajtle Ruda Ślōnsko ‒ 1:1

Z MODZIKŌW nojepszy bōł Orkan Sochaczew kery pokōnoł Budowlanych Łōdź 19:14 i K.S. RUGBY Ruda Ślōnsko 58:0. We szpilu ô 2 plac Budowlani Łōdź wygrali ze K.S. RUGBY Ruda Bajtle Ruda Ślōnsko 25:0.

Fotografije: Wojciech Kołodziej

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza