Ze ślōnskim luftym bez Polskã na Kaszëbë

Mieszkają w Rudzie Śląskiej, Zabrzu, Świętochłowicach i Chorzowie. Razem nie tylko pracują, ale również wędrują po górach i uprawiają kolarstwo. Dzisiaj Yndriu, Luis, Daro i El-Hauptmann wyruszyli w rajd rowerowy „Ze ślōnskim luftym bez Polska na Kaszȅbȅ”. Mają do przejechania prawie 700 km. Nad morzem, w Jastrzębiej Górze planują „zameldować się” w środę.


Górnośląski team „Runs, Mountains, Bikes-B7”, czyli „Sztyrech co lŏtŏ, wandruje a na kole rajzuje” wyruszył o 8.00 z katowickiego Nikiszowca. Kolarze otrzymali od współorganizatorów akcji – senatora Marka Plury i Ślōnskij Ferajny 3 krauzy (słoiki), które … symbolicznie zostały napełnione ślōnskim luftym. W środę zostaną one przekazane, wraz ze śląskimi pozdrowieniami i gyszynkiem (ślōnskŏ fana; ślōnski, mały ancug do powieszyniŏ; ślōnski adler), przedstawicielom Stowarzyszenia Osób Narodowości Kaszubskiej (Kaszȅbskȏ Jednota). Przywita ich Karól Róda. Po drodze kolarze mają rozdawać napotkanym osobom ślōnskie abcybildy (naklejki) i fanki (chorągiewki).

A co oznaczają trzy słoiki ze ślōnskim luftym? „- Chcymy pokŏzać, że Kaszeby a Ślōnzŏki cuzamyn haltujom, mimo że nŏs dzieli kilkaset kilometrōw. Ôni sōm grupōm etnicznōm – my niy, nale rychtujymy sie na spis powszechny, we kerym chcymy deklarować narodowość ślōnskŏ” – mówi Peter Langer ze Ślōnskij Ferajny, a senator Marek Plura dodaje: „- To również symbol akcji skierowanej przeciwko hejtowi wobec Ślązaków, którego przykłady wciąż spotykamy w Polsce, a nawet w Sejmie.” Ponieważ mieszkańcy Polski tak bardzo obawiają się śląskiego koronawirusa to kolarze zostali wyposażeni w maseczki z regionalnymi akcentami. Na Kaszubach cykliści otrzymają skło ze kaszëbskim lëftem (słoik z kaszubskim powietrzem), który przywiozą na Śląsk.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Ô Oberschlesien we galickij gŏdce!

„-Planujymy dojechać nad morze we środa, nale wszyjsko zależy ȏd tego, co bydzie na rajzie. Jadymy m. in. przez Siewierz, Myszków, Radomsko, Bełchatów, Aleksandrów Łódzki, Włocławek, Toruń, Kościerzynę a Wejherowo. Kŏżdego dnia bydzie do pokonaniŏ kilkaset kilometrōw. Nale dŏmy rady” – zapewnia szef rajdu El-Hauptmann.

Mirella DĄBEK

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza