Ze 2 prōmilami we krwi chcioł sprać taksōwkŏrza

Nawet dwa lata heresztu może dostać 28-letni pasażer taksōwki. Chop ze bezma 2 promilami alkoholu w ôrganizmie groziōł taksōwkŏrzowi i chcioł go sprać. Wszyjsko zdarziło sie w pyńdziałek nad ranym w Szōmbierkach. Agresywny klijynt trefiōł do policyjnego heresztu. Chop usłyszoł już ôbskarżynie.

W pyńdziałek nad ranym wachtyrze prawa z kōmisariatu w Szōmbierkach dostali powiadōmiynie ôd taksōwkŏrza ô agresywnym klijyncie. Z ustalyń wynikało, iże klijynt taksōwki w mōmyńcie jak ôbsztalowany ôd niego kurs sie skōńczōł przi ulicy Grota-Roweckigo z niywiadomego powodu zaczōn grozić taksōwkŏrzowi i chcioł go sprać. Policyjōny zastawiyli ôpitego i agresywnego 28-latka. Chop ze bezma dwōma prōmilami alkoholu w ôrganizmie trefiōł do izby wytrzyźwiyń a potym do policyjnego heresztu. Bytomiōn usłyszoł już ôbskarżynie. Terŏz ôdpowiy przed prokuratorym. Grozi mu do 2 lŏt wiynziyniŏ.

Dej pozōr tyż:  Katowice: Sierpniowe potańcówki w Teatrze Śląskim

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza