Zdarzyło się w kwietniu – śląskie kalendarium

URODZILI SIĘ:
4.IV.1494 – Ambrosius Moiban (zm. 16.I.1554) zwolennik reformacji, przyjaciel Lutra i Melanchtona, pedagog ewangelicki;
8.IV.1695 – Jan Chrystian Günther (zm. 23.III.1723) poeta, “odnowiciel poezji śląskiej”;
29.IV.1823 – Daniel Harrwitz (zm. 9.I.1884) szachista;
23.IV.1861 – Jan Henryk XV Hochberg książę von Pless (zm. 31.1938) dyplomata, polityk, zwolennik niepodległości Śląska;
20.IV.1873 – Wojciech Korfanty (zm. 17.VIII.1939) polityk, poseł, dyktator „III powstanie śląskiego”, wicepremier;
16.IV.1880 – Teodor Kubina (zm. 13.II.1951) biskup częstochowski;
22.IV.1891 – Teofil Ociepka (zm. 15.I.1978) górnik, malarz-samouk, teozof – jeden z przywódców janowskiej gminy okultystycznej;
11.IV.1895 – Juliusz Bieniek (zm. 17.I.1978) biskup sufragan katowicki;
1.IV.1953 – Jerzy Różycki, piosenkarz, gitarzysta;
20.IV.1960 – Janusz Jojko, bramkarz piłkarski;

ZMARLI:
7.IV.1688 – Adam Gdacjusz (ur. 1609-1610) pastor, pisarz, „śląski Rej”;
1 .IV.1715 – Ondraszek, Ondra (właść. Andrzej Szebesta) (ur. 13.XI.1680) postać autentyczna, legendarny zbójnik beskidzki;
18.IV.1854 – Józef Elsner (ur. 1.VI.1769) pedagog, teoretyk muzyki;
21.IV.1918 – Manferd von Richthofen (ur. 2.V.1892) pilot, as myśliwski I wojny światowej, „Czerwony Baron“;
9.IV.1945 – Dieter Bonhoeffer (ur. 4.II.1906) pastor, teolog i antyfaszysta;
9.IV.1985 – Augustyn Hallota (ur. 1916) górnik, pisarz, niezawodowy aktor filmowy;
20.IV.2005 – Zygfryd Blaut „Malina”, „Drops” (ur. 2.III.1943) piłkarz, mistrz Polski, reprezentant Polski;
21.IV.2006 – Alozy Melich (ur. 7.VI.1917) ekonomista;
25.IV.2007 – Barbara Blida (ur. 3.XII.1949) polityk, posłanka, minister gospodarki przestrzennej i budownictwa, felietonistka;

Dej pozōr tyż:  Tauron Nowa Muzyka Katowice - relacja

ZDARZYŁO SIĘ:
9.IV.1241 – Bitwa pod Legnicą;
17.IV.1594 – Beatyfikacja św. Jacka;
10.IV.1741 – Bitwa pod Małujowicami;
23.IV.1742 – Kłodzko kapituluje przed Prusakami;
16.IV.1758 – Austriacy poddają Świdnicę;
24-30.IV.1793 – Wrocławska „rewolucja krawców” przeciwko przepisom cechowym i korupcji wśród rady miejskiej;
IV.1807 – Na terenie Górnego Śląska toczą się walki wojsk pruskich z Napoleonem;
24.IV.1811 – Powstaje Uniwersytet Wrocławski;
17.IV.1814 – Francuzi poddają Głogów;
1.IV.1869 – Ukazuje się pierwszy numer „Katolika” pod redakcją Karola Miarki;
8.IV.1908 – Reichstag uchwala tzw. ustawę kagańcową nakazującą posługiwanie się językiem niemieckim podczas publicznych zgromadzeń;
IV.1919 – fala strajków i zamieszek na Górnym Śląsku, są ranni i zabici;
1.IV.1920 – W Katowicach powstaje niemiecki komisariat plebiscytowy;
20.IV.1920 – Powstanie Ruchu Chorzów;
30.IV.1921 – Wśród polskich działaczy narodowych zapada decyzja o ogłoszeniu w maju strajku powszechnego na Górnym Śląsku, a następnie wystąpienia zbrojnego;
IV.1925 – polsko-czechosłowacka umowa dot. postępowania z mniejszościami narodowymi;
19.IV.1925 – Na podwrocławskim Gądowie zostaje uruchomione lotnisko pasażerskie;
8.IV.1933 – W Wrocławiu (na Tarnogaju) utworzono obóz koncentracyjny;
IV.1938 – połączenie prowincji dolnośląskiej i górnośląskiej w jedną prowincję z stolicą we Wrocławiu;
IV.1940 – Naziści przeprowadzają akcję „AB” wymierzoną przeciwko polskiej inteligencji;
1.IV.1945 – Rosjanie zdobywają Głogów, w wyniku walk 95% miasta legło w gruzach;
2.IV.1945 – Wystawieniem „Zemsty” rozpoczyna działalność teatr w Katowicach;
15.IV.1945 – Na teren powiatów opolskiego i strzeleckiego przybywają pierwsze transporty z repatriantami z ZSRR;
15.IV.1945 – Uruchomiono połączenie lotnicze Katowice – Warszawa;
20.IV.1945 – W Trzebnicy instalują się władze administracyjne Dolnego Śląska;
27.IV.1945 – W Trzebnicy zostaje otwarty urząd pocztowy;
28.IV.1946 – Ustawa Krajowej Rady Narodowej o obywatelstwie polskim. Na jej podstawie tysiące Ślązaków zostało poddanych tzw. weryfikacji;
IV.1949 – Na Dolny Śląsk przybywają imigranci z Grecji, byli to uczestnicy nieudanego komunistycznego powstania;
IV.1957 – W Wałbrzychu powstaje Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne;
IV.2000 – wrocławski dodatek „Gazety Wyborczej” zainicjował akcję „Oddajcie co nasze” mającej doprowadzić do zwrotu zagrabionych dzieł sztuki;

Dej pozōr tyż:  Zdarzyło się w sierpniu – śląskie kalendarium

INNE WAŻNE DATY:
23/24.IV.1916 – Powstanie Wielkanocne w Irlandii;

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Foto: Uniwersytet Wrocławski – Jar.ciurus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Zdarzyło się w kwietniu – śląskie kalendarium

 • 1 kwiytnia 2021 ô 10:37
  Permalink

  Interesuje mnie postać Juliusza Bieńka. Czym specjalnie zasłużył się dla Śląska, jego kultury, historii? Generalnie – co takiego istotnego w życiu osiągnął oprócz pełnienia funkcji katolickiego biskupa?

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza