Zdarzyło się w kwietniu – śląskie kalendarium

URODZILI SIĘ:
4.IV.1494 – Ambrosius Moiban (zm. 16.I.1554) zwolennik reformacji, przyjaciel Lutra i Melanchtona, pedagog ewangelicki;
8.IV.1695 – Jan Chrystian Günther (zm. 23.III.1723) poeta, “odnowiciel poezji śląskiej”;
29.IV.1823 – Daniel Harrwitz (zm. 9.I.1884) szachista;
23.IV.1861 – Jan Henryk XV Hochberg książę von Pless (zm. 31.1938) dyplomata, polityk, zwolennik niepodległości Śląska;
20.IV.1873 – Wojciech Korfanty (zm. 17.VIII.1939) polityk, poseł, dyktator „III powstanie śląskiego”, wicepremier;
16.IV.1880 – Teodor Kubina (zm. 13.II.1951) biskup częstochowski;
22.IV.1891 – Teofil Ociepka (zm. 15.I.1978) górnik, malarz-samouk, teozof – jeden z przywódców janowskiej gminy okultystycznej;
11.IV.1895 – Juliusz Bieniek (zm. 17.I.1978) biskup sufragan katowicki;
1.IV.1953 – Jerzy Różycki, piosenkarz, gitarzysta;
20.IV.1960 – Janusz Jojko, bramkarz piłkarski;

ZMARLI:
7.IV.1688 – Adam Gdacjusz (ur. 1609-1610) pastor, pisarz, „śląski Rej”;
1 .IV.1715 – Ondraszek, Ondra (właść. Andrzej Szebesta) (ur. 13.XI.1680) postać autentyczna, legendarny zbójnik beskidzki;
18.IV.1854 – Józef Elsner (ur. 1.VI.1769) pedagog, teoretyk muzyki;
21.IV.1918 – Manferd von Richthofen (ur. 2.V.1892) pilot, as myśliwski I wojny światowej, „Czerwony Baron“;
9.IV.1945 – Dieter Bonhoeffer (ur. 4.II.1906) pastor, teolog i antyfaszysta;
9.IV.1985 – Augustyn Hallota (ur. 1916) górnik, pisarz, niezawodowy aktor filmowy;
20.IV.2005 – Zygfryd Blaut „Malina”, „Drops” (ur. 2.III.1943) piłkarz, mistrz Polski, reprezentant Polski;
21.IV.2006 – Alozy Melich (ur. 7.VI.1917) ekonomista;
25.IV.2007 – Barbara Blida (ur. 3.XII.1949) polityk, posłanka, minister gospodarki przestrzennej i budownictwa, felietonistka;

Dej pozōr tyż:  Czarna studnia (cz. 4)

ZDARZYŁO SIĘ:
9.IV.1241 – Bitwa pod Legnicą;
17.IV.1594 – Beatyfikacja św. Jacka;
10.IV.1741 – Bitwa pod Małujowicami;
23.IV.1742 – Kłodzko kapituluje przed Prusakami;
16.IV.1758 – Austriacy poddają Świdnicę;
24-30.IV.1793 – Wrocławska „rewolucja krawców” przeciwko przepisom cechowym i korupcji wśród rady miejskiej;
IV.1807 – Na terenie Górnego Śląska toczą się walki wojsk pruskich z Napoleonem;
24.IV.1811 – Powstaje Uniwersytet Wrocławski;
17.IV.1814 – Francuzi poddają Głogów;
1.IV.1869 – Ukazuje się pierwszy numer „Katolika” pod redakcją Karola Miarki;
8.IV.1908 – Reichstag uchwala tzw. ustawę kagańcową nakazującą posługiwanie się językiem niemieckim podczas publicznych zgromadzeń;
IV.1919 – fala strajków i zamieszek na Górnym Śląsku, są ranni i zabici;
1.IV.1920 – W Katowicach powstaje niemiecki komisariat plebiscytowy;
20.IV.1920 – Powstanie Ruchu Chorzów;
30.IV.1921 – Wśród polskich działaczy narodowych zapada decyzja o ogłoszeniu w maju strajku powszechnego na Górnym Śląsku, a następnie wystąpienia zbrojnego;
IV.1925 – polsko-czechosłowacka umowa dot. postępowania z mniejszościami narodowymi;
19.IV.1925 – Na podwrocławskim Gądowie zostaje uruchomione lotnisko pasażerskie;
8.IV.1933 – W Wrocławiu (na Tarnogaju) utworzono obóz koncentracyjny;
IV.1938 – połączenie prowincji dolnośląskiej i górnośląskiej w jedną prowincję z stolicą we Wrocławiu;
IV.1940 – Naziści przeprowadzają akcję „AB” wymierzoną przeciwko polskiej inteligencji;
1.IV.1945 – Rosjanie zdobywają Głogów, w wyniku walk 95% miasta legło w gruzach;
2.IV.1945 – Wystawieniem „Zemsty” rozpoczyna działalność teatr w Katowicach;
15.IV.1945 – Na teren powiatów opolskiego i strzeleckiego przybywają pierwsze transporty z repatriantami z ZSRR;
15.IV.1945 – Uruchomiono połączenie lotnicze Katowice – Warszawa;
20.IV.1945 – W Trzebnicy instalują się władze administracyjne Dolnego Śląska;
27.IV.1945 – W Trzebnicy zostaje otwarty urząd pocztowy;
28.IV.1946 – Ustawa Krajowej Rady Narodowej o obywatelstwie polskim. Na jej podstawie tysiące Ślązaków zostało poddanych tzw. weryfikacji;
IV.1949 – Na Dolny Śląsk przybywają imigranci z Grecji, byli to uczestnicy nieudanego komunistycznego powstania;
IV.1957 – W Wałbrzychu powstaje Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne;
IV.2000 – wrocławski dodatek „Gazety Wyborczej” zainicjował akcję „Oddajcie co nasze” mającej doprowadzić do zwrotu zagrabionych dzieł sztuki;

Dej pozōr tyż:  My a Volkslista

INNE WAŻNE DATY:
23/24.IV.1916 – Powstanie Wielkanocne w Irlandii;

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

 

Foto: Uniwersytet Wrocławski – Jar.ciurus / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jedyn kōmyntŏrz ô „Zdarzyło się w kwietniu – śląskie kalendarium

 • 1 kwiytnia 2021 ô 10:37
  Permalink

  Interesuje mnie postać Juliusza Bieńka. Czym specjalnie zasłużył się dla Śląska, jego kultury, historii? Generalnie – co takiego istotnego w życiu osiągnął oprócz pełnienia funkcji katolickiego biskupa?

  Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza