Zasady papieża Franciszka

Papież Franciszek ogłosił 8 maja 2019  nowe zasady dotyczące zgłaszania nadużyć seksualnych w kościele katolickim. Papież po raz pierwszy nakazuje  wszystkim diecezjom utworzenie systemów zgłaszania nadużyć i ukrywania.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Nowe przepisy wymagają, aby wszystkie diecezje katolickie na całym świecie posiadały „publiczny i dostępny” system zgłaszania nadużyć do 1 czerwca 2020 roku.

Nowe normy obejmują procedurę wewnętrzną Kościoła katolickiego, a nie kwestię zgłaszania nadużyć lub zatuszowania władzom cywilnym i stanowią odgórne nakaz, który muszą przestrzegać wszystkie diecezje.

Zgodnie z nowymi zasadami dochodzenia oparte o wiarygodne doniesienia o wykorzystywaniu seksualnym muszą zostać zakończone w ciągu 90 dni.

Czołowy oficjalny watykański kard. Marc Ouellet  powiedział Osservatore Romano, że istotne jest to, że „oprócz nadużyć wobec nieletnich i bezbronnych dorosłych, zgłaszane są również nękanie lub nadużywanie władzy”.

Wcześniej w Kościele katolickim nie istniał jednolity, uniwersalny system zgłaszania i badania zarzutów nadużyć.

Nowe zasady zostały określone w liście apostolskim, zwanym „Motu Proprio”*, wydanym osobiście przez papieża Franciszka.

Chociaż normy stanowią ważne wyjaśnienie procedur, których należy przestrzegać, to nic nie mówią o tym, co dzieje się z kapłanem lub biskupem, który łamie te zasady.

 

* http://w2.vatican.va/content/francesco/pl/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-proprio-20190507_vos-estis-lux-mundi.html

(List apostolski “Motu Proprio” Vos estis lux mundi Ojca Świętego Franciszka)

 

 

Foto tytułowe: Bradley Weber [CC BY 2.0], Wikimedia Commons

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Aleksander Lubina

Górnoślązak/Oberschlesier, germanista, andragog, tłumacz przysięgły; edukator MEN, ekspert MEN, egzaminator MEN, doradca i konsultant oraz dyrektor w państwowych, samorządowych i prywatnych placówkach oświatowych; pracował w szkołach wyższych, średnich, w gimnazjach i w szkołach podstawowych. Współzałożyciel KTG Karasol.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza