Zaś to samo. Ô ankiecie ŚPR a ŚR

Dostalimy ôdpowiedzi ôd Śląskiej Partii Regionalnej i Ślonzoków Razem – Partie regionalne na Górnym Śląsku odpowiadają na 11 pytań… Chciołbych mynij wejrzeć na to, co padajōm, a wiyncyj – jak to robiōm. Jaki tyż ôbrŏz tych partyji pokŏzoł sie w jejich kōmunikatach?

Ślōnskŏ Regiōnalnŏ Partyjŏ

“Przekształcenie Rzeczypospolitej Polskiej w państwo regionalne, w którym znacząca część uprawnień ustawodawczych i finansowych…”

“Uzyskać reprezentację w sejmiku województwa śląskiego, która zagwarantuje jej rolę języczka u wagi…”

“Zastanawiamy się nad skalą naszej wyborczej aktywności…”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Ino mie sie zdŏwŏ, co takie tuplikowanie je… płōne? To niy ma gŏdka, ôd kieryj bych se pomyśloł “Pierzinie, to je projekt, do kierego werci sie przistōmpić. Ci to ale majōm plan dō nŏs wszyskich. To je nasza sprawa!”. Niy ma sam energije, niy ma ideji. Niy ma wiela do tych, co patrzōm za ślōnskōm partyjōm, “bo Ślōnsk”. Takie to je… małe.

Toć, idzie pedzieć, iże tyn tōn to je atut, bo wyglōndŏ profesjōnalnie i ôblykŏ ŚPR w szaty fachmanōw ôd polityki. Niy ma ale tak, co klasyczny, “establiszmyntowy” muster politykowaniŏ je prawie w kryzysie? Jakby ludzie radzi mieli tyn sznit, niy ôbraliby bez przikłŏd prezydynta Trumpa. Strzylōm sam z Amerykōm, bo czymu niy; tyn syndrōm tykŏ sie jednako ich za ôcyanym i nŏs tukej: w Europie, we Polsce, na Ślōnsku.

Takie politykowanie już dŏwno słabi ludzi. Ôsobliwie jak rozchodzi sie ô polityka regiōnalnŏ, co mŏ być bliżyj: kōnkretōw, gōrnoślōnskich spraw, ôbywatelōw. ŚPR erbła tyn establiszmyntowy tōn ôd PO, z kierōm spōlnie robiōł RAŚ? Jak ja, to dobrze byłoby dō nij, jakby zmiarkowała: PO przegrała i niy wyglōndŏ na to, coby zaś miała wygrać.

Ślōnzŏki Razym

Z drugij strōny blank co inkszego: szpicatŏ gŏdka, choby w ŚR za rechtorōw robiyły Pawłowicz, Kempy abo Pięty. Ôdpowiedzi, w kierych niy rozchodzi sie ô dialog, kōmunikacyjŏ abo infōrmacyjŏ.

Trza pedzieć swoje slogany. Pytanie ô liderōw? “Otwieramy się na ludzi młodych”. Egal, co za momynt stoi wykŏz: Lyjo Swaczyna, Dariusz Dyrda, Jerzy Bogacki, Andrzej Roczniok, same mode karlusy.

Trza ôdpedzieć na inksze pytanie, jak te co prziszło. Plany wsparcia śląskiej mowy na poziomie samorządu?

  1. “Przykro nam, że musimy odpowiadać po polsku”
  2. Ślōnskŏ gŏdka “to jest nasz język podstawowy, język serca”
  3. Priorytet to “popularyzacja ślōnskij godki. I dla niej jesteśmy zawrzeć sojusz z każdym, byleby trafiła ona do szkół, urzędów”
  4. Dyrda i Roczniok to pioniery.

Trza poprzezywać na inteligynckie wynŏkwianie, prziatakować coby pokŏzać muskle… kanōn politycznego praniŏ po gymbie.

Richtich, takŏ retoryka je blisko tego, co przi welōnku dało procynty PiS, Zemanowi abo Trupowi. Moga niyrŏd mieć sorōński sznit, mŏga sie śmiŏć z definicyje think-tankōw – “grupek kawiarnianych intelektualistów” abo z biksy tyskigo na partyjnym filmie z kōmyntŏrzym do zaregistrowaniŏ. Ale tak sie terŏzki robi polityka, pra?

Miało być inacyj

Idzie wajać, co przi takim wyborze miyndzy ŚPR a ŚR ciynżko znojś jako ôpcyjo do sia. Mie ale nojwiyncyj żgŏ to, iże ôd ôbuch dostalimy w tyj ankiecie gynau to samo, czym nōs futrujōm partyje z Polski. Jŏ wia, jezech frajer, ale kajś tam żech se forsztelowoł, co gōrnoślōnskŏ partyjŏ bydzie chociŏż wōniać na co nowego. Bo zaczynŏ sie naschwŏl tymu, jak fōngujōm warszawskie partyje. Bo tykŏ sie spraw, co sōm po blisku i cyluje w dużo wiyncyj sprofilowanego ôdbiorcy. Bo mŏ do sia inksze przestrzyństwo.

Forsztelowołech sie partyjo regiōnalno, a niy styl PiS- a PO-bis. Jŏ je ale gupi.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1981 w Katowicach. Pisze pō naszymu (Wachtyrz.eu, blog, przekłady, tōm ôsprŏwek "Leanderka", popularyzacyjŏ ślōnskij gŏdki). Na beztydziyń robi za projektanta graficznego.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza