Zaproszenie na Górnośląskie Tacyty 2019

Ruch Autonomii Śląska zaprasza na galę wręczenia nagrody „Górnośląski Tacyt” im. księdza Augustyna Weltzla za rok 2018.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Kapituła, jak co roku przyznała nagrodę w dwóch kategoriach: badacz oraz popularyzator historii Śląska. Tegoroczna gala odbędzie się w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Początek w czwartek, 30 maja 2019, o godz. 17.00.

„Górnośląski Tacyt” to nagroda ustanowiona przez Ruch Autonomii Śląska w roku 2007 w celu uhonorowania wysiłków badaczy i popularyzatorów historii Górnego Śląska. Patronem nagrody jest pionier górnośląskiej historiografii, wieloletni proboszcz parafii w Tworkowie pod Raciborzem, ks. Augustin Weltzel (1817-1897), nazywany przez współczesnych „górnośląskim Tacytem”. Publikacje Weltzla to przykład naukowej rzetelności i braku narodowych uprzedzeń, które miały w poważnym stopniu zaważyć na późniejszym dziejopisarstwie dotyczącym regionu.

Po uroczystym wręczeniu Tacytów tradycyjnie zapraszamy na dyskusję z udziałem laureatów, a także prof. Małgorzaty Myśliwiec oraz prof. Ryszarda Kaczmarka. Temat tegorocznej dyskusji brzmi: “Emancypacja kulturowa Ślązaków po 1989 roku“.

Wśród dotychczasowych laureatów wymienić można m.in. Henryka Wańka, prof. Joannę Rostropowicz czy Szczepana Twardocha.

Współorganizatorem tegorocznej edycji jest Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim.

Więcej szczegółów: https://www.facebook.com/events/364180170877170/

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza