Zaproszenie do konkursu „Ignacy, nasza kopalnia”

Zabytkowa Kopalnia Ignacy zaprasza uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w konkursie „Ignacy, nasza kopalnia. Opowieści górnicze byłych pracowników Kopalni Ignacy w Rybniku-Niewiadomiu”.

Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania historią lokalną Rybnika i ziemi rybnickiej z zakresu historii rozwoju przemysłu oraz zwiększenie integracji międzypokoleniowej społeczności lokalnej wokół dawnej Kopalni Ignacy. Konkurs jest częścią projektu realizowanego przy dofinansowaniu Fundacji Orlen w ramach programu grantowego pod nazwą „Moje miejsce na ziemi”. Zabytkowa Kopalnia Ignacy na jego realizację otrzymała 10 tys. zł.

Konkurs wpisuje się w misję naszej instytucji związanej z popularyzacją i upowszechnianiem dziedzictwa przemysłowego Rybnika. Zebrane narracje pomogą uzupełnić coraz większą lukę w lokalnej, zbiorowej pamięci historycznej. Od zamknięcia Kopalni Ignacy minął już okres równy jednemu pokoleniu. Kopalnia przestała być w świadomości mieszkańców ich miejscem. Chcemy zacząć zmieniać  – mówi Marek Gołosz, dyrektor Zabytkowej Kopalni Ignacy.

Głęboko wierzę w to, że w wielu domach na dnie szuflad leżą zapomniane fotografie, dokumenty i pamiątki związane z kopalnią Ignacy. Jeszcze większą skarbnicą wiedzy są byli pracownicy kopalni Ignacy. Mamy nadzieję, że przy pomocy młodzieży szkolnej, i nie tylko, dotrzemy do byłych pracowników popularnej „Hoymy” i wyciągniemy na światło dzienne indywidualne historie ludzi, którzy przez lata tworzyli ten zakład pracy – dodaje Adam Grzegorzek koordynator projektu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Konkurs jest skierowany do młodzieży szkolnej. Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów klas IV-VIII oraz uczniów szkół średnich. Aby wziąć udział w konkursie należy dotrzeć do byłego pracownika Kopalni Ignacy (Ruch II KWK Rydułtowy po 1968 roku) i przeprowadzić z nim rozmowę o pracy w niewiadomskiej kopalni. Na jej podstawie należy przygotować pracę konkursową i przesłać wraz z zgłoszeniem do konkursu do Zabytkwej Kopalni Ignacy.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

Praca konkursowa może mieć formę pisemną, np. biografia lub opowiadanie, które można uzupełnić o o zdjęcia lub inne dokumenty lub formę multimedialną, np. filmik, nagranie dźwiękowe czy prezentacja multimedialna. Praca pisemna powinna liczyć do 5 stron A4, a prezentacja miltimedialna do 20 slajdów.

W każdej kategorii wiekowej i dla każdego rodzaju pracy konkursowej przewidziano do wygrania tablet oraz bezpłatne bilety na wystawę stałą „Wiek pary” w Zabytkowej Kopalni Ignacy (do wykorzystania pod otwarciu wystawy).

Prace konkursowe należy nadsyłać do 14 stycznia 2022 roku.

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie kopalniaignacy.pl w zakładce „Dziedzictwo przemysłowe”

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza