Zajś dwie minuty! [+filmy]

Trzeci szpil u siã we halbfinale i yntlich piyrszy wygrany we Trzińcu. A dugo nie wyglōndało to dobrze. We 57 minucie bōło jeszczy 1-2 dlŏ hokeistōw ze Pilzna. Ale gynau tedy prziszły dwie minuty, co postawiōły cołki szpil na gowie, a pōmogło dziebko szczyńściy. Tor na 2-2 wlecioł po ôdbiciu krōnżka ôd supka i tormana. Mogecie to ôbejrzeć pod spodkym na filmie. Na 20 sekund przed kōńcym szpilu cołki Trziniec we euforyjŏ przeniōs Doudera, kery trefiōł na 3-2 dlŏ manszaftu ze Ślōnska. Po 5 szpilach je 3-2 dlŏ Trzińca. We sobota szōsty (ôstatni?) szpil we Pilźnie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

HC OCELÁŘI TRZINEC – HC ŠKODA PILZNO 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)

Tory:
0-1 Stach
1-1 Marcinko
1-2 Pulpán
2-2 M. Kovařčík
3-2 M. Doudera (59:40)

 

 

Fotografijŏ: Screen ze skrōtōw szpilu na portalu isport.cz

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Pejter Długosz

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza