Zabrze: “Strajk. 14 dni pod ziemią” – nowa trasa turystyczna w Kopalni Guido

„14 dni pod ziemią – historia walki o wolność” – to motyw przewodni podziemnej trasy turystycznej znajdującej się na poziomie 320 Kopalni Guido w Zabrzu, którą zwiedzać będzie można już od 9 grudnia. Wspólny projekt Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach upamiętnia najdłuższy w historii Polski podziemny strajk górników, który odbył się w 1981 roku.

Mija właśnie 40 lat od wydarzeń, które zmieniły ówczesną rzeczywistość i wywarły olbrzymi wpływ na współczesny świat – były bowiem drogą do wolności, jaką znamy dzisiaj. Mowa o grudniu 1981 roku, kiedy to przez Polskę przetoczyły się fale strajków. Najdłuższy z nich miał miejsce w Kopalni Węgla Kamiennego Piast w Bieruniu gdzie niemal dwa tysiące górników spędziło aż 14 dni, 650 metrów pod ziemią. Nowa trasa zwiedzania w Kopalni Guido w Zabrzu to wyjątkowa forma uhonorowania bohaterów tamtego wydarzenia.

Jak wyglądało życie w kopalnianej rzeczywistości? Co było najtrudniejsze? Nie da się w pełni odtworzyć atmosfery tamtych dni, ale trasa turystyczna w Kopalni Guido z pewnością przybliży ją na tyle, by móc dziś zrozumieć, jak wielkie było to poświęcenie. Turyści będą mogli doświadczyć, jak w podziemnych wyrobiskach, bez dostępu do światła dziennego i bieżącej wody oraz z mocno ograniczonym zapasem żywności, organizowano sobie codzienne życie. Z dala od rodzin, w strachu, niepewności i ze szczątkowym dostępem do informacji na temat tego, co działo się na powierzchni, protestujący spędzili pod ziemią dwa tygodnie, w tym również Święta Bożego Narodzenia!
Trasa na poziomie 320 w Kopalni Guido została przygotowana w oparciu o wspomnienia strajkujących z KWK Piast oraz pamiętnik Janusza Pioskowika, uczestnika strajku, który dokumentował to, co działo się wtedy pod ziemią.

Dej pozōr tyż:  WAGO werbuje po ślōnsku!

Trasa Strajk. 14 dni pod ziemią będzie udostępniona dla zwiedzających, w Kopalni Guido, przy ul. 3 Maja 93 w Zabrzu, od 9 grudnia do końca marca 2022 roku. Bilety dostępna na: www.bilety.kopalniaguido.pl Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wspólny projekt Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Muzeum Śląskiego w Katowicach został sfinansowany ze środków Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz ze środków Funduszu Patriotycznego.

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza