Z dawnej prasy śląskiej: “Polska Zachodnia ” 1934

Dzisiaj krótki tekst o tym jak dawniej walczono ze „znieważaniem narodu polskiego”. Oj, ucieszyło by przeniesienie tych metod na współczesne czasy, niejednego „genetycznego patriotę”.  Zapraszam do lektury.

Na przystawkę, krótka notka:

Odechce im się rozbioru Polski

W Sądzie Okręgowym w Katowicach odpowiadali w dniu dzisiejszym małżonkowie Augustyn i Jadwiga Kandzia z Siemianowic, oskarżeni o znieważenie Narodu Polskiego. Mianowicie, będąc w składzie kolonialnym Barczakównej w Siemianowicach wyśmiewali się z Narodu Polskiego, przy czem twierdzili że niedługo nastąpi ponowny rozbiór Polski (!?). W wyniku rozprawy sąd skazał ich po 6 tygodni więzienia. Od wyroku tego prokurator wniósł odwołanie.”

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

I danie główne:

Renegaci z Nowej Wsi przed sądem

Sąd okręgowy pod przewodnictwem sędziego Szczeka i sędziów Borodzica oraz dr. Głowackiego rozpatrywał w dniu wczorajszym sprawę przeciwko 8 zaprzańcom: mianowicie Oskarowi Nawrotowi, Augustynowi Masarczykowi, Józefowi Hamplowi, Janowi Latce, Pawłowi Watoli, Augustynowi Żwakowi, Wilhelmowi Debernicowi i Pawłowi Nawrotowi z Nowej Wsi, którym akt oskarżenia zarzucał znieważenie i obelgę narodu polskiego.

Oskarżeni którzy znani są jako zwolennicy hitlerowców, wystosowali do rejenta prowincji Śląska Opolskiego pismo w którym ubiegali się o nadanie im obywatelstwa niemieckiego. W piśmie tem podali różne zmyślone i z palca wyssane fakta o prześladowaniu ich (!?) przez władze polskie. Pismo to wysłane nie ze Śląska Polskiego lecz z Bytomia dostało się do rąk władz polskich. Po dokładnym zbadaniu policja stwierdziła że ma się tu do czynienia z renegatami którzy mimo, że nie władają językiem niemieckim i posiadają pracę i polski chleb jedzą, szkalują za granicą dobre imię Polski.

Na rozprawie sądowej oskarżeni do winy się przyznali, przyczep wyjaśnili, że do podpisania listu namówił ich oskarżony Paweł Nawrat. W czasie podpisywania nie zdawali sobie zupełnie sprawy z następstw. W ostatnim słowie prosili Sąd ze skruchą o łagodny wymiar kary. Sąd po dłuższych naradach skazał Nawrata, Oskara, Masarczyka, Hampla, Latkę, Żwaka, Watolę, Debernica na 8 miesięcy więzienia a Pawła Nawrata na rok więzienia.”

(Cytowane artykuły pochodzą z gazety „Polska Zachodnia ” nr 12, styczeń 1934r
Dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Załączona ilustracja również że zbiorów ŚBC).

Dej pozōr tyż:  Utropy, lynki i drōga bez mynki (ajnfachowego fana przed kōncertym Iron Maiden)

Tomasz Heisig – Ślązak z urodzenia i wyboru. Amator górnośląskiej historii, literatury, krajobrazu i kuch

 

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tomasz Heisig – Ślązak z urodzenia i wyboru. Amator górnośląskiej historii, literatury, krajobrazu i kuchni.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza