Z dawnej prasy śląskiej: “Polska Zachodnia ” 1934

Dzisiaj krótki tekst o tym jak dawniej walczono ze „znieważaniem narodu polskiego”. Oj, ucieszyło by przeniesienie tych metod na współczesne czasy, niejednego „genetycznego patriotę”.  Zapraszam do lektury.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Na przystawkę, krótka notka:

Odechce im się rozbioru Polski

W Sądzie Okręgowym w Katowicach odpowiadali w dniu dzisiejszym małżonkowie Augustyn i Jadwiga Kandzia z Siemianowic, oskarżeni o znieważenie Narodu Polskiego. Mianowicie, będąc w składzie kolonialnym Barczakównej w Siemianowicach wyśmiewali się z Narodu Polskiego, przy czem twierdzili że niedługo nastąpi ponowny rozbiór Polski (!?). W wyniku rozprawy sąd skazał ich po 6 tygodni więzienia. Od wyroku tego prokurator wniósł odwołanie.”

I danie główne:

Renegaci z Nowej Wsi przed sądem

Sąd okręgowy pod przewodnictwem sędziego Szczeka i sędziów Borodzica oraz dr. Głowackiego rozpatrywał w dniu wczorajszym sprawę przeciwko 8 zaprzańcom: mianowicie Oskarowi Nawrotowi, Augustynowi Masarczykowi, Józefowi Hamplowi, Janowi Latce, Pawłowi Watoli, Augustynowi Żwakowi, Wilhelmowi Debernicowi i Pawłowi Nawrotowi z Nowej Wsi, którym akt oskarżenia zarzucał znieważenie i obelgę narodu polskiego.

Oskarżeni którzy znani są jako zwolennicy hitlerowców, wystosowali do rejenta prowincji Śląska Opolskiego pismo w którym ubiegali się o nadanie im obywatelstwa niemieckiego. W piśmie tem podali różne zmyślone i z palca wyssane fakta o prześladowaniu ich (!?) przez władze polskie. Pismo to wysłane nie ze Śląska Polskiego lecz z Bytomia dostało się do rąk władz polskich. Po dokładnym zbadaniu policja stwierdziła że ma się tu do czynienia z renegatami którzy mimo, że nie władają językiem niemieckim i posiadają pracę i polski chleb jedzą, szkalują za granicą dobre imię Polski.

Na rozprawie sądowej oskarżeni do winy się przyznali, przyczep wyjaśnili, że do podpisania listu namówił ich oskarżony Paweł Nawrat. W czasie podpisywania nie zdawali sobie zupełnie sprawy z następstw. W ostatnim słowie prosili Sąd ze skruchą o łagodny wymiar kary. Sąd po dłuższych naradach skazał Nawrata, Oskara, Masarczyka, Hampla, Latkę, Żwaka, Watolę, Debernica na 8 miesięcy więzienia a Pawła Nawrata na rok więzienia.”

(Cytowane artykuły pochodzą z gazety „Polska Zachodnia ” nr 12, styczeń 1934r
Dostępny w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej. Załączona ilustracja również że zbiorów ŚBC).

Tomasz Heisig – Ślązak z urodzenia i wyboru. Amator górnośląskiej historii, literatury, krajobrazu i kuch

 

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autōrōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza

Cyntrum Preferyncyji Prywatności

Potrzebne

Zbiory cookies potrzebne do nojbarzij podstawowych funkcyji serwisu: zgoda na politykã prywatności (gdpr) i informacyjŏ ô blokowaniu reklam (anCookie), testowy zbiōr ôd platformy (wordpress_test_cookie)

gdpr, anCookie, wordpress_test_cookie

Ino po zalogowaniu

Zbiory cookies potrzebne do byciŏ zalogowanym w serwisie.

wordpress_logged_in_, wordpress_sec_, wp-settings-time-