Z dawnej prasy śląskiej: “Polonia” 1931

Dosłownie kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Dziecka. W tym roku ze względu na ograniczenia wynikające z epidemii nie miały one dużego rozmachu. Może w następnym roku uda się je zorganizować inaczej. Tym bardziej że tradycja takich obchodów na Górnym Śląsku jest długa, a większość pomysłów z dawnych lat pewnie i dzisiaj by się sprawdziła.

Zapraszam do lektury!

ŚWIĘTO DZIECI W KATOWICACH
14 czerwca br. igrzyska dzieci
zawody dzieci na samochodach, drezynach, rowerach, “hulajnogach”, w biegach, skokach, toczeniu obręczy i t.p.
300 nagród

Z inicjatywy posłanki Korfantowej organizuje redakcja „Polonji” wspólnie z Kat. Tow. Polek w dniu 14 czerwca br. „Wielkie Święto Dzieci’. W święcie tem udział brać może każde dziecko polskie, które nie ukończyło jeszcze 12 roku życia. Głównem urozmaiceniem święta będą igrzyska dzieci i współzawodnictwo w różnego rodzaju zawodach. Odbędą się wyścigi dzieci na samochodach, drezynach, trycyklach, „hulajnogach”, małych rowerach, w toczeniu obręczy, strzelaniu z łuku, rzucaniu piłką, rzucaniu kulą, biegach i skokach. Prócz tych zawodów – podczas zabawy w parku Kościuszki dzieci będą mogły zdobywać nagrody przez wspinanie się na drążki, gdzie zawieszone będą smakołyki, dziewczynki będą mogły zdobywać nagrody zręcznem rzucaniem obręczy, dalej odbędą się wyścigi z jajkiem itp.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jak już zaznaczyliśmy, w „Wielkim Święcie Dzieci” udział brać mogą wszystkie dzieci, dla których komitet organizacyjny przewidział 300 nagród. Dzieci, które wezmą udział w igrzyskach , należy zgłosić pod adresem redakcji. Przy zgłoszeniu podać należy: 1) imię      i nazwisko, 2) datę urodzenia, 3) do jakich zawodów się dziecko zgłasza, 4) miejsce zamieszkania. Do zgłoszenia uprawnieni są jedynie rodzice lub wychowawcy.

Święto Dzieci rozpoczyna się zbiórką na placu Targowym w Katowicach po poł. o godz. 15-tej. Na zbiórce dzieci zostaną podzielone na grupy zawodnicze, zależnie od rodzaju zawodów, do których zostały zgłoszone, zależnie od wieku. Z placu targowego następuje przemarsz grup na miejsce zawodów, które zostaną jeszcze bliżej określone. Po zawodach dzieci maszerują do Parku Kościuszki gdzie odbędzie się zabawa. Zabawa zakończy się o godz. 21-ej.

Na zakończenie dzieci formują się w szeregi i pochodem z lampjonami i chorągiewkami wyruszają ul. Kościuszki, Wojewódzką, Francuską, Marjacką, Dworcową, Dyrekcyjną, na Rynek i ul. Mickiewicza, gdzie następuje rozwiązanie. 

Test pochodzi z „Polonii” 21.05.1931r. z zasobów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej (pisownia oryginalna)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tomasz Heisig – Ślązak z urodzenia i wyboru. Amator górnośląskiej historii, literatury, krajobrazu i kuchni.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza