XXIII Ślōnski Sztwortek: Gabriela Kańtor

Wczoraj 28.10. 2021 r bōł XXIII już tref ze seryji Ślōnski Sztwortki we Halo Rybnik.

Terozki pod mianym: “Ôd ślōnskigo Kopciuszka do Pani na Kopicach”- z pisarkōm Gabrielōm Kańtor, kero poôsprawiała nōm ô swojij twōrczości a przede wszyjskim ô Ślōnskim Kopciuszku a Karliku Goduli. Razym z niōm poôsprawiali Joanna Stebel-Krupińska a Jerzy Buczyński, autor poczytnych tyż ksiōnżek ô Karolu Goduli. Całość  pokludziōł prezes Demokratycznej Unii Regionalistōw Ślōnskich Józef Porwoł.

Na trefie kej dycki szło nie yno posłōchać i pogodać, ale tyż napić sie bōnkawy i tyju.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto: Rafał Lodziński

Dej pozōr tyż:  Ô Oberschlesien we galickij gŏdce!

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza