Wzmocnić samorządy!

Słupik: Samorządy nie mogą być zakładnikiem walk politycznych!

Siłą nowoczesnego państwa, jest siła tworzących je samorządów. To przecież one, a nie odległa Warszawa, decydują za znakomitą większość spraw, dotyczących nas wszystkich. Od remontu dróg, budowy ścieżek rowerowych, zarządzania edukacją, po sprawne administrowanie finansami. Idea samorządności, wynikająca z koncepcji pomocniczości państwa, to pomysł bliski również kościołowi katolickiemu, który ponad 70 lat temu mówił o potrzebie wzmacniania lokalnych społeczności, widząc w tym receptę na niebezpieczeństwo wynikające z dyktatur.

tymczasem w Polsce

od kilku lat obserwujemy stopniowe ograniczanie kompetencji naszych gmin, powiatów i województw. Myślicie, że Was to nie dotyczy, bo to polityka? Nic bardziej błędnego – mniejsze kompetencje samorządów to mniej pieniędzy w rękach lokalnych społeczności, to mniejszy wpływ Was wszystkich na edukację, opiekę zdrowotną, wsparcie dla osób starszych, wreszcie dla lokalnych inwestycji. Polskie samorządy stają się zakładnikami bieżącej walki politycznej, tracąc swoje kompetencje, zasoby i potencjał. Aby nie być gołosłownym przytoczę kilka danych!

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Indeks samorządności

rozumiany jako wskaźnik potencjału lokalnych samorządów w zakresie ich siły finansowej, politycznej i ustrojowej, w odniesieniu do miast na prawach powiatu, od roku 2014 regularnie spada, i to spada dość mocno! Raport “Indeks Samorządności-2023” opracowany przez Fundację Batorego nie pozostawia złudzeń – w okresie 2014-2021 indeks spadł o 17 punktów procentowych – ze wskaźnika 73,58 w 2014 do 56,68 w 2021! Największe spadki odnotowano w potencjale politycznym samorządów i zakresie ich decyzyjności. Co to oznacza?

Oznacza to, że nasze samorządy, a więc my sami, stopniowo pozbawiani jesteśmy mocy decyzyjnej w sprawach, które dotyczą nas na co dzień: finansów lokalnych, planowania przestrzennego, ale też edukacji, bo przecież od lat doświadczamy rosnącego wpływu kuratorów oświaty na nasze lokalne szkolnictwo.

Dlatego trzeba odwrócić ten trend, trzeba postawić na realną decentralizację i przekazanie lokalnym społecznościom jak więcej uprawnień w sprawach ich dotyczących! Samorządy nie mogą być zakładnikiem walk politycznych, centralizm to droga donikąd.

Silny samorząd to silny Śląsk!

Fot.: Adrian Ślązok

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza