Wywiady z przedwojennymi, żydowskimi mieszkańcami Górnego Śląska

Bardzo ciekawe materiały dotyczące górnośląskich Żydów znajdziemy na portalu internetowym United States Holocaust Memorial Museum z Waszyngtonu, USA. Online zamieszczono tam między innymi wywiady z Żydami urodzonymi przed II. wojną światową w naszym regionie. Osoby znające angielski (a są też materiały po hiszpańsku!) mogą poznać historie konkretnych ludzi i ich rodzin. Warto zobaczyć/posłuchać! Oto linki do przykładowych wywiadów:

 1. Lorie Bellak, urodzoną w Raciborzu: https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn509537
 2. Elizabeth Flores, urodzona w Kędzierzynie-Koźlu: https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn530891
 3. Oskar Klausenstock, urodzony w Cieszynie: https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn512439
 4. Vera Lieban-Kalmar, urodzona w Katowicach: https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn515926
 5. Martin Radley, urodzony w Bytomiu: https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn505480
 6. Vera Ray, urodzona w Orlovej (czeski Śląsk): https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn505811
 7. Gunther G. Rechnitz, urodzony w Raciborzu: https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn509597
 8. Marianne Roth, urodzona w Opolu: https://collections.ushmm.org/search/catalog/irn505866

 

Kamil Kotas – historyk, regionalista, autonomista, pochodzący z Chałupek w pow. raciborskim.

 

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 29.01.2023

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza