Wystawa na Hoymgrubie

Na Hoymgrubie we Niewiadōmiu (Zabytkowa Kopalnia Ignacy, Rybnik ul.Mościckiego 3) naszykowali ôd dzisiej, 23 kwiytnia, wystawa „Ôd Mōnachium do Tokio”, kaj redachtōr Hynryk Grzōnka pokazuje maskotki – graczki ze Igrzyskōw Ôlimpijskich. Wystawa ta bydzie na Hoymgrubie aże do15 moja, tōż kożdy może sie tam wybrać. Dzisiej było yno uroczyste ôtwarci wystawy, a redachtōr Grzōnka ôpowiadoł ô tych maskotkach, a niy yno. Prziszło na Hoymgruba dużo ludzi, było pora ôlimpijczykōw, a mie trefiyło siedzieć kole panoczka Jōzefa Gawliczka (kolorz ze Rybnika, kery wygroł Tour de Pologne 1966). Moga pedzieć, że bōł żech blisko tego wielkigo szportu. Redachtōr Grzōnka piyknie ôpowiadoł, np. ô tym, co musioł robić, coby cera niy chciała sie bawić tymi maskotkami (musioł ji kupować inksze, lepsze maskotki za kożdym razym). Bezmała kolekcyjo maskotkōw ôd Redachtora Grzōnki je jedyno we Polsce (brakuje mu jednej maskotki ze igrzyskōw z Mōntrelalu 1976), tōż na pewno wert je sie wybrać na Hoymbruba.

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Stasiek Neblik, ps.”Fojerman” – Ślōnzok, fojermōn na pynzyji, autor ksiōnżki ”Do rymu po naszymu, abo ślōnski miszmasz” a autor „Dykcjōnorza Godki Ślōnskij”, człōnek DURŚ.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza