Wystawa dzieł Anatola Martyniuka we bielskim Zōmku Princōw Sulkowskich

Do 2 września we bielskim Zōmku Princōw Sulkowskich idzie ôglōndać wystawã prac ukrajińskigo malyrza Analtola Martyniuka.

Anatol Martyniuk narodziōł sie 9 listopada 1960 r. w Krzemiyńcu na Wołyniu.
Po skōńczyniu tamtejszej szkoły wyjechoł do sztudyje artystycznyj do Lwowa. Skōńczōł jã w 1982 r. Ôd roku 1989 zajmuje sie jyny robotōm twōrczōm. Uprawiŏ malarstwo i grafikã.

Biere udzioł w mocce wystŏw zbiorowych i indywidualnych w krŏju i za granicōm, tyż w plynerach miyndzynŏrodowych w Polsce, Ukrajinie, Francyji, Italiji, Niymcach, Hiszpaniji, Czechach. W roku 2010 zôrganizowoł plynery polsko-ukrajińske w Bieszczadach (Rajskie). W 2011 sztartnōł ôdrodzynie tradycyje Plynerōw Krzemiynieckich.

W rōmach tego projektu ôdbōł sie ukrajińsko-polski plyner malyrski i kōnferyncyjŏ naukowŏ we spōłpracy z Instytutym IRSA w Krakowie, kludzōnym ôd dr. Józefa Grabskiego.
Je czōnkym Stŏwarziszyniŏ Akwarelistōw Polskich i Kazimierskij Konfraterni Sztuki.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Jego roboty sōm we zbiorach prywatnych w krŏju i za granicōm, a tyż we zbiorach muzealnych w Krzemiyńcu i Toronto jak tyż w Papieskij Galeryji Kōnsztu w Watykanie, Muzeum Historyje Winobraniŏ we Francyji, Muzeum Historycznym w Bielsku-Biołyj. Miyszkŏ we Lwowie.

Foto: A. Martyniuk, Ulica Wzgōrze w Bielsku-Biołyj, 2016, ze zbiorōw Muzeum Historycznego w Bielsku-Biołyj, fot. Alicja Migdał-Drost

Dej pozōr tyż:  Bytom: spacer archeologiczny szlakiem średniowiecznych nekropolii

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza