Wystawa “Barwny świat wielu form…” we Wili Caro

We Wili Caro do kōńca września idzie ôbziyrać wystawã Barwny świat wielu form… Jednym z twōrcōw, co jejich prace sōm na nij ekspōnowane, je Ryszard Serwicki, znany wielbicielōm szkła jako projektant, co robi w Hucie Szkła w Zōmbkowicach. Ino niyliczni wiedzōm, iże w latach 80. spōłpracowoł z Instytutym Szkła i Ceramiki, a barzij akuratnie z jego filijōm przi ul. Lipowej 3 w Krakowie. Tym samym zapisoł sie na szkartach historyje polskigo wzornictwa tyż jako projektant szkła dmuchanego, ryncznie formowanego. Ô produkowanym w latach 1969-1998 tm. szkle krakowskim jak tyż ô ludziach, kerzi je tworzili ôpowiy Aleksandra Skorek – historyczka kōnsztu, kerowniczka Cyntrum Szkła i Ceramiki w Krakowie, co kōntynuuje dŏwne tradycyje szklarstwa przi ul. Lipowej. Na wykłŏd zaprŏszōmy 8 września ô godz. 16.00.

Zdrzōdło: Muzeum w Gliwicach, fot. Polar123 / Wikimedia Commons

Dej pozōr tyż:  Chorzów: czeski teatr cyrkowy (ODWOŁANE!)

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza