Wyrōwnany piyrszy szpil ZAKSY ô Final Four Ligi Majstrōw

Po wygranej ze Jastrzymbskym Wōnglym we ćwierćfinale, we ZAKSIE radowali sie z nojsłabszego przeciwnika, na jakygo mōgli trefić we walce ô Final Four Ligi Majstrōw we siatkōwce, manszafcie VfB Friedrichshafen ze Niymiec.

Szpil napoczōn sie podug planu dlŏ siatkŏrzy ze Kandzierzyna-Koźlŏ. Piyrszego seta wygrali 25-23, drugego 25-21. Kibice ZAKSY już sie radowali ze ajnfachowej wygranej i spokojnego czekaniŏ na szpil we Friedrichshafen, ale we trzejciym secie siatkŏrze z Niymiec sie ôbudzili i to ôni radowali sie ze jego wygraniŏ 22-25. We czwŏrtym secie ôd poczōntku lepsi byli siatkŏrze ze Friedrichshafen i wygrali go tyż 22-25. Prziszło ku tie-breku, kery bōł wyrōwnany jak cołki szpil. Wygrała go ZAKSA 15-13, ale we rewanżu w Niymcach bandzie ciynżko ô awans.

Cołki szpil skōńczōł sie 3:2 (25-23, 25-21, 22-25, 22-25).

Final Four bydzie 12 i 13 maja we ruskim Kazaniu.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Foto na wiyrchu: Piotr Przyborowski / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 31.07.2022

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza