Wypadek w Rybniku

Wczorej na ulicy Wodzisławskij w Rybniku doszło do groźnego wypadku. Policyjōny ruchu drōgowego rybnickij kōmyndy ôbsztalowali, iże kerujōncy autym uprziwilejowanym w czasie wyprzedzaniŏ na krziżōwce, wjechoł w auto ôsobowe, co skryncało we ulicã Żwirowõ, kerym rajzowała kobiyta z dziyciym.

Wypadek sie trefiōł wczorej kole 15.00 w Rybniku. Jak tymczasowo ôbsztalowali policyjōny ruchu drōgowego rybnickij kōmyndy, kerujōncy wozidłym uprziwilejowanym (przi zapuszczōnych sygnałach świetlne i źwiynkowych) – 31-letni miyszkaniec Jastrzymbiŏ jechoł na Rybnik i w czasie wyprzedzaniŏ na krziżōwce wjechoł w skryncajōnce w lewo we ulicã Żwirowô auto ôsobowe marki Opel, co nim rajzowała 33-letniŏ kobiyta z bezma sześcioletnim dziyciym. Kerowca renault trzasnōł jeszcze w jadōncego w ôpacznym rychtōnku fiata. Skuli zdarzyniŏ rannych ôstało 5 ôsōb. Poszkodowani ôstali przetransportowani do lazarytu. Jejich rany na szczyńście pokŏzały sie niygroźne. Szandarzi wybadali sztand trzyźwości uczestnikōw zdarzyniŏ. Byli trzyźwi. Drōga bez 2 godziny była zablokowanŏ. Rybniccy policyjōny durch robiōm nad sprawōm.

Foto: KMP Rybnik

Dej pozōr tyż:  Rybnik: Jeszcze piękniej na tężni

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ.

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza