Wynus z Ôpawy mŏ 6000 lŏt

Grupa archeologōw z Ôpawy ôdkryła kōncek statuetki kobiyty sprzed 6000 lŏt.

Ta unikatowŏ Wynus z niyskorego neolitu abo wczesnego chalkolitu była znŏlyziōnŏ dziynki pracōm przed zaczyńciym budowy we mieście. Ino dolnŏ tajla statuetki dotwała do naszych czasōw. Całość je mynij wiyncyj sześ cyntymetrōw dugŏ.

Podle archeologōw ze lokalnego ôddziału Akadymije Nauk, statuetka, stworzōnŏ kole roku 4200 p.n.e. ôd ludzi kultury lyńdzielskij, co pokrywała Hungaryjõ, Słowacyjõ i Gōrny Ślōnsk, sużyła za ôbiekt kultu pogańskigo.

Pŏrã statuetek było znŏlyziōno tyż w latach 80. we Wielkich Hošticach, ale wyglōndały inakszyj. Ta wyglōndŏ jak ze kultury Trypole, co fungowała we dzisiejszyj Ukrajinie.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Naukowcy znŏdli tyż tajle prehistorycznyj ôsady, fragmynta ceramiki i rozmajte nŏczynia. Pokrytŏ marasym statuetka była ôdkrytŏ pŏrã dni tymu przi katalogowaniu ôbiektōw. Hned Wynus bydzie przedmiotym badań naukowych.

Dej pozōr tyż:  Na gōrnoślōnskich szportplacach, 17.10.2021

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

Tumacz, publicysta, popularyzatōr ślōnskij mŏwy. Autōr Korpusu Ślōnskij Mŏwy, ślōnskich przekładōw „A Christmas Carol” Charlesa Dickensa, „Dracha” Szczepana Twardocha, „Le Petit Prince” Antoine de Saint-Exupéry'ego i „Winnie-the-Pooh” A. A. Milne, jak tyż ger kōmputrowych Euro Truck Simulator i American Truck Simulator. Laureat Gōrnoślōnskigo Tacyta za rok 2018.

Śledź autora:

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

  • pisać wiyncyj tekstōw
  • ôbsztalować teksty u autorōw
  • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
  • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza