Wyniki spisu w Rep. Czeskiej: przybywa Ślązaków

Czeski Urząd Statystyczny przedstawił dzisiaj pierwsze wyniki Spisu Powszechnego z 2021 roku na terenie Republiki Czeskiej. Z punktu widzenia Ślązaków oczywiście najważniejsze dane dotyczyły narodowości, a przedstawione wyniki pokazują pozytywny trend: w Republice Czeskiej przybywa Ślązaków!

Narodowość śląską jako jedyną podało 12.451 osób i jest to ponad 200 deklaracji więcej niż w spisie z 2011 roku. Ogromny przyrost nastąpił także w podwójnych deklaracjach spisowych, gdzie narodowość śląską, jaką jedną z dwóch podało 18.453 osób.

Narodowość śląską podawano łącznie z narodowością:

 • czeską: 12.514 osób
 • morawską: 4696 osób
 • polską: 547 osób
 • niemiecką: 476 osób
 • słowacką: 110 osób
 • europejską: 95 osób
 • romską: 11 osób
 • ukraińską: 2 osoby
 • rosyjską: 2 osoby

Łącznie narodowość śląską w Republice Czeskiej podało 30.904 osoby.

Dalszŏ tajla artykułu niżyj

Wyniki spisu powszechnego w Republice Czeskiej w 2021 roku.

Co ciekawe, narodowość śląska, jest jedyną z tradycyjnych narodowości w Republice Czeskiej, której nie ubywa w porównaniu ze spisem z 2001 roku. Największe procentowe spadki w ostatnich dwudziestu latach zanotowały narodowości romska, niemiecka i polska.

Spis z 1991 roku był przeprowadzany inną metodologią, gdyż narodowość śląska i morawska była w katalogu odpowiedzi podpowiadana na równi z czeską. W spisach przeprowadzanych od 2001 roku wszystkie narodowości inne niż czeska należy wybrać samemu. Te porównanie jest szczególnie ważne w kontekście oczekiwania na wyniki spisu w Polsce, gdzie w 2021 roku dokonano zmian w katalogu odpowiedzi i dopisano listę mniejszości z polskiej ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych (11 opcji, w tym niemiecka, ukraińska, czeska, słowacka, romska, karaimska), a Ślązacy swoją narodowość mogli deklarować dopiero po zaznaczeniu opcji INNA.

Dej pozōr tyż:  Piotr Masłowski: Friuli fiu fiu
Porównanie wyników deklaracji narodowościowych w spisach powszechnych Republiki Czeskiej w latach 1991-2021.

Najwięcej narodowości śląskiej w Republice Czeskiej odnotowano w Kraju Morawsko-Śląskim obejmującym m.in. takie miasta jak Ostrawa, Opawa, Jablunkov, Karwina. Kolejnym jest Kraj Ołomuniecki, w granicach którego znajduje się m.in. śląski powiat Jeseniki. Na trzecim miejscu Praga, w której narodowość śląską jako jedyną zadeklarowało 289 osób. Bardzo dokładne dane z Republiki Czeskiej zostaną z czasem udostępnione do poziomu pojedynczych miejscowości.

Deklaracje narodowościowe 2021 z podziałem na kraje Republiki Czeskiej.

Ilość deklaracji śląskich może jeszcze nieznacznie wzrosnąć, gdyż Czeski Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dla 10 największych narodowości, a mogą pojawić się kolejne podwójne deklaracje, w których śląska będzie składową, np. w roku 2011 stwierdzono deklaracje śląsko-żydowskie.

Zbiorcze dane z polskiego spisu powszechnego oczekiwane są dopiero w drugiej połowie 2022 roku.

Źródło: https://www.czso.cz/csu/scitani2021/narodnost

Społym budujymy nowo ślōnsko kultura. Je żeś z nami? Spōmōż Wachtyrza

ur. 1978. Aktywny dlŏ Ślōnska ôd 2000 roku. Założōł m.in. Młodzież Gōrnoślōnskõ i Stowarzyniy Ôsobōw Nŏrodowości Ślōnskij. Bez lata aktywny we RAŚ. Tera kludzi wydŏwnictwo Silesia Progress.

Śledź autora:

2 kōmyntŏrze ô „Wyniki spisu w Rep. Czeskiej: przybywa Ślązaków

 • 14 stycznia 2022 ô 10:14
  Permalink

  W kraju morawsko-śląskim jest 3,35% morawian i ślązaków. To chyba trochę mało? Ciekawe co się kryje w tych “nieokreślonych” – ponad 31%!

  Ôdpowiydz
  • 16 stycznia 2022 ô 15:16
   Permalink

   Mam podobne, bardzo ambiwalentne odczucia. Na fali dekomunizacji w 1991r ludzie określili swoją etniczność / narodowość w sposób chyba najbardziej nieskrępowany. Spis z 2011 z 2,6 mln obywateli, którzy woleli pominąć ten fragment ankiety lub nie zostali spytani już zakrawa na farsę. W 2021r ta farsa postępuje i jest już 3,2 mln. Wynika z tego , że na Morawach w trzydzieści lat liczba populacji deklarującej pochodzenie morawskie spadła czterokrotnie. Dlaczego? Jest to możliwe?

   Ôdpowiydz

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *

Jakeście sam sōm, to mōmy małõ prośbã. Budujymy plac, co mŏ reszpekt do Ślōnska, naszyj mŏwy i naszyj kultury. Chcymy nim prōmować to niymaterialne bogajstwo nŏs i naszyj ziymie, ale to biere czas i siyły.

Mōgliby my zawrzić artykuły i dŏwać płatny dostymp, ale kultura powinna być darmowŏ do wszyjskich. Wierzymy w to, iże nasze wejzdrzynie może być tyż Waszym wejzdrzyniym i niy chcymy kŏzać Wōm za to płacić.

Ale mōgymy poprosić. Wachtyrz je za darmo, ale jak podobajōm Wōm sie nasze teksty, jak chcecie, żeby było ich wiyncyj i wiyncyj, to pōmyślcie ô finansowym spōmożyniu serwisu. Z Waszōm pōmocōm bydymy mōgli bez przikłŏd:

 • pisać wiyncyj tekstōw
 • ôbsztalować teksty u autorōw
 • rychtować relacyje ze zdarzyń w terynie
 • kupić profesjōnalny sprzynt do nagrowaniŏ wideo

Piyńć złotych, dziesiyńć abo piyńćdziesiōnt, to je jedno. Bydymy tak samo wdziynczni za spiyranie naszego serwisu. Nawet nojmyńszŏ kwota pōmoże, a dyć przekŏzanie jij to ino chwila. Dziynkujymy.

Spōmōż Wachtyrza